Steeds minder woningovervallen, woninginbraken en gevallen van insluiping

Sinds 2013 zijn er gestaag steeds minder woningovervallen, woninginbraken en gevallen van insluiping geweest. Dit blijkt uit het Trendrapport High Impact Crimes 2013-2017 dat minister Grapperhaus maandag aan de Kamer stuurde.

Voor woninginbraken en insluiping geldt het zowel voor de pogingen ertoe als de daadwerkelijke aangiften. Woninginbraken vinden het vaakst plaats bij rijtjeswoningen, gevolgd door vrijstaande woningen. Ook is er over de jaren een toename bij seniorenwoningen en een afname bij hoekwoningen te zien. De cijfers laten ook meer woninginbraken zien in de wintermaanden en minder in de zomermaanden.

Het aantal aangehouden verdachten neemt geleidelijk af tot 2017, maar laat voor straatroven en overvallen een lichte stijging zien afgelopen jaar.

Integrale aanpak

Minister Grapperhaus: “Dit trendrapport laat wederom zien dat de geprioriteerde integrale aanpak van HIC zijn vruchten afwerpt. Het onderstreept het belang om deze aanpak vast te houden en dat er daarbij aandacht moet blijven voor het voorkomen van daderschap onder jongeren. Ik blijf me dan ook inzetten om deze vormen van criminaliteit, die ernstige inbreuk maken op de integriteit van slachtoffers en het veiligheidsgevoel van hun omgeving, tegen te gaan.”

Overvallen

Uitzondering op de gestage daling is 2017. In dat jaar daalt het aantal overvallen als geheel nog wel, maar het aantal woningovervallen stijgt licht. In de donkere wintermaanden vinden de meeste overvallen plaats, in de zomermaanden de minste. Bij de spreiding over de dag zien we dat overvallen vooral in de avond worden gepleegd.

Bron: rijksoverheid.nl

Deel dit bericht