Delft schakelt CCV in om woninginbraken te verlagen

Buurtpreventie en woninginbraak in gemeente Delft

Gemeente Delft schakelt CCV in om woninginbraken te verlagen

De zomermaand augustus was een drukke maand met woninginbraken in Delft. Door het warme weer stonden meer ramen open, wat resulteerde in meer inbraken vergeleken met vorig jaar. Tanthof, Buitenhof en Wippolder zijn aandachtswijken waar relatief meer woninginbraken plaatsvinden. Levi Schipper, adviseur veiligheid bij de gemeente Delft, schakelde daarom hulp in van CCV-adviseur Susanne Schat. Met als hoofdvraag: “Heeft het CCV innovatieve ideeën voor de gemeente om het aantal woninginbraken te verlagen?”

Inzetten van de BuurTent

Allereerst adviseert Schat om de BuurTent in te zetten: een tent waar politie, buurtpreventie, de woningbouwvereniging en beveiligingsbedrijven voorlichting geven over het voorkomen van inbraken. Schat: “We zien dat gemeenten die de BuurTent veelvuldig inzetten, succes boeken. Daarnaast is het een mooie gelegenheid voor een live ontmoeting tussen buurtbewoners. Dit heeft een positief effect op de buurtpreventie.” Ook de gemeente Tilburg zette de BuurTent en schreef hiervoor een proces als voorbeeld voor andere gemeenten.

Woningscans door het CCV

Daarnaast kan de gemeente een gratis woningscan aanvragen op de site Woonveiliger.nl. Een onafhankelijke adviseur van het CCV komt op afspraak langs bij de bewoner om praktische tips en advies te geven om de veiligheid van de woning te vergroten. In Ymere in Amsterdam-Zuid-Oost werden de huurwoningen al met een woningscan inbraakveiliger gemaakt.

Buurpreventiegroepen

Buurtpreventie en woninginbraak in gemeente Delft

Buurtpreventie in de gemeente Delft.

De gemeente Delft zit niet stil. Zo werkt de gemeente bijvoorbeeld al nauw samen met de beheerders van 17 buurtpreventiegroepen in verschillende wijken. De informatie die Schipper hieruit ontvangt, koppelt hij weer terug aan de wijkvertegenwoordigers van die buurt. Mocht er onverhoopt toch een inbraak hebben plaatsgevonden, dan ontvangt de gedupeerde een brief van de gemeente Delft. Hierin staat informatie over het beter beveiligen van de woning met het Politiekeurmerk Veilig Wonen. Ook wordt de bewoner hierin geattendeerd de digitale buurtpreventiegroep bij hem/haar in de buurt.

Integraal veiligheidsbeleid

Tot slot geeft Schat nog het advies om een integraal veiligheidsbeleid binnen de gemeente op te zetten. Bijvoorbeeld zoals de gemeente Utrecht. Die heeft het PKVW actief opgenomen in haar veiligheidsbeleid. De gemeente Delft heeft al goed contact met de woningcorporaties. Schat: “Een gemeente kan in de woonvisie prestatieafspraken maken met woningcorporaties over veilig bouwen en renoveren.”
Kortom, een gemeente kan op meerdere vlakken actie ondernemen om het aantal woninginbraken in haar gemeente te verlagen.

Deel dit bericht