Ontwikkelingen in hang-en-sluitwerk

Trends in hang- en sluitwerk

Brancheorganisaties VHS en Vertaz vertellen op de website securitymanagement.nl over de actuele trends in hang-en-sluitwerk en blikken vooruit op de toekomst.

Uitgelezen kans

“Het is een uitgelezen kans om woningen die worden verbouwd met het oog op de energietransitie ook op het niveau van het Politiekeurmerk Veilig Wonen (PKVW) te brengen”, zegt Jacqueline Beer, voorzitter van Vertaz, de brancheorganisatie die de belangen behartigt van ruim honderd technische groothandelaren, en directeur van Safe Beveiliging. “In de bestaande bouw moeten we echt het belang van passende mechanische beveiliging benadrukken”, vindt Beer.

Kwaliteit onder druk

“De keuze voor hang- en sluitwerk en veilige raam- en deuroplossingen zit vaak aan het einde van het bouwproces. Daardoor staat de kwaliteit nogal eens onder druk, en worden keuzes sterk bepaald door kostenoverwegingen”, zegt Arjen Koole, directeur van de branchevereniging voor de hang- en sluitwerksector VHS.

De leden van VHS zijn veel bezig met hang- en sluitwerkproducten die multifunctioneel en aanpasbaar zijn, signaleert Koole. “Bij bijvoorbeeld een jong gezin ligt de focus op de bescherming tegen ongevallen met kinderen. Bij ouderen kijken we meer naar gebruiksvriendelijkheid. Maar ook naar de mogelijkheden om de woning toegankelijk te maken voor partijen zoals mantelzorgers en wijkverpleegkundigen.”

Concept van het PKVW

Naarmate de wijkaanpak dynamischer wordt, zijn aanpassingen in het PKVW onvermijdelijk, zegt Koole. “In 2019 staat een aantal wijzigingen in het PKVW op stapel, zodat het keurmerk nog beter is toegerust op de toekomst. Het concept van het PKVW is namelijk prima.”

 

Deel dit bericht