‘Digitale deurbel maakt straten veiliger’

Het aantal woninginbraken in de Almeerse Stedenwijk is gedaald, blijkt uit de pilot Digitale Deurbel. In deze wijk, waar relatief veel woninginbraken via de voordeur plaatsvonden, werden in 2018 96 digitale deurbellen met camera geïnstalleerd. In de straten met deze deurbellen werden voor bijna de helft minder inbraken gepleegd. Daarnaast voelen veel bewoners met een digitale deurbel zich aanzienlijk veiliger, blijkt uit het rapport.

De pilot is een initiatief van de gemeente Almere, het ministerie van Justitie en Veiligheid, de politie, het Centrum voor Criminaliteitspreventie en Veiligheid (CCV) en de Almeerse Politiekeurmerk Veilig Wonen-installatiebedrijven HBC Almere en Roest Beveiliging.

Auto-inbraken stabiel

In 45 straten in de Stedenwijk zijn digitale deurbellen geïnstalleerd. Het aantal woninginbraken nam in die straten in 2018 af met 48% ten opzichte van het jaar daarvoor. In de controlestraten (vergelijkbare straten zonder digitale deurbellen) was dat slechts met 5%. Het aantal auto-inbraken bleef stabiel in de pilotstraten, terwijl deze sterk stegen in de controlestraten. Bij overige vermogensdelicten en vernielingen was geen effect vast te stellen.

Inbraakpercentage van 1%

Hoewel op straatniveau de positieve effecten van de digitale deurbel significant zijn, is dat op wijk- en woningniveau nog niet te merken. In de Stedenwijk vonden in 2018 76 woninginbraken plaats, een aanzienlijke daling ten opzichte van 2017, toen dit er 111 waren. Maar die grote daling vond ook plaats in de Muziekwijk Zuid, de vergelijkingswijk waar geen digitale deurbellen zijn geïnstalleerd. Van de 96 pilotwoningen is in 1 woning ingebroken. Dit inbraakpercentage van 1,0% wijkt niet significant af van het inbraakpercentage in de hele wijk (1,8%) of heel Almere (1,2%).

Veiligheidsgevoel groeit

Buurtbewoners met een digitale deurbel voelen zich aan het einde van de pilot aanzienlijk veiliger dan voor de pilot. Het percentage deelnemers dat zich wel eens onveilig voelt in de eigen woning daalde van 40% voor de pilot naar 23% aan het einde van de pilot. Ook geven zij de veiligheid in de buurt gemiddeld een 6,5 in plaats van een 5,9 een jaar eerder. Vier op de vijf deelnemers schrijft het verbeterde veiligheidsgevoel toe aan de digitale deurbel. De gemeente Almere gaat voortaan bij het gratis preventieadvies inwoners over de positieve effecten van een digitale deurbel voorlichten.

Camera in beeld

Het aanmelden van de digitale deurbel bij Camera in Beeld was één van de voorwaarden voor bewoners om mee te doen aan de pilot. Dit is een politiesysteem dat alle camera’s die gericht zijn op de openbare ruimte in kaart brengt.

Resultaten aanpak en innovatie

De aanpak van woninginbraken werpt zijn vruchten af. Vanaf 2012 is een constante daling van het aantal woninginbraken te zien. Zo is het aantal woninginbraken in 2018 met 13% afgenomen ten opzichte van het jaar ervoor. Dat is mede te danken aan situationele en bouwkundige maatregelen als buurtpreventie, verbeteren van hang- en sluitwerk en degelijke straatverlichting. De inzet van digitale deurbellen met camera past binnen die aanpak. Het ministerie van Justitie en Veiligheid ondersteunt en werkt nauw samen met gemeenten om het aantal woninginbraken verder terug te dringen. De resultaten uit deze pilot worden dan ook actief gedeeld met gemeenten.

Deel dit bericht