‘Inbraak door ondeugdelijke sleutelkluisjes: los het samen op!’

Wie neemt nu eindelijk eens de verantwoordelijkheid voor een veilige toegang tot ouderenwoningen? Politiekeurmerk-adviseur Susanne Schat riep afgelopen dinsdag tijdens de Kennisdag Personenalarmering van Actiz, WDTM en Zorgthuis.nl  alle betrokken partijen rond zorgbehoevende ouderen op om de handen ineen te slaan om de meest kwetsbare groep in onze samenleving veilig thuis te laten wonen.

Rol voor overheid

Ouderen worden regelmatig het slachtoffer van inbraak en zelfs mishandeling nadat laffe inbrekers ondeugdelijke sleutelkluisjes openbreken. ,,De overheid stimuleert dat ouderen steeds langer thuis blijven wonen. Deze groep heeft op den duur zorg aan huis nodig. Het is belangrijk dat de zorg naar binnen kan en dat mensen met kwade bedoelingen buiten blijven’’, zei Susanne Schat. ,,De overheid zou het voortouw moeten nemen om deze kwetsbare groep in hun eigen huis te beschermen. Dat gebeurt op dit moment nog niet.’’

Subsidie

Sybren van der Velden, landelijk projectleider woninginbraken en heling van de nationale politie, belichtte in aanvulling op het betoog van Schat de opmars en impact van deze laffe vorm van criminaliteit. Nicole van Lierop, projectleider toegang tot zorgwoningen bij woningcorporatie Wonen Limburg, vertelde hoe Limburg dit probleem aan het aanpakken is. Zij wees op de mogelijkheden om aanspraak te maken op subsidies om veilige toegang tot ouderenwoningen mogelijk te maken.

Veilige kluisjes

,,De vraag laait altijd op: wat zijn geschikte kluisjes en wat niet?’’, zei Susanne Schat. ,,Het antwoord daarop is niet zo moeilijk. Het Politiekeurmerk Veilig Wonen heeft een lijst met gecertificeerde kluisjes die voldoende inbraakwerend zijn. Maar het probleem is veel complexer dan dat. We hebben namelijk te maken met heel veel partijen die iets van die toegangsverlening vinden.  Waarom is het zo moeilijk om tot een oplossing te komen?’’

Lees ook de blog:  “Altijd weer die sleutelkluizen… Los het samen op!”

Deel dit bericht