Chris van der Nat stopt na 14 jaar als vraagbaak bij PKVW

Na ruim 14 jaar verlaat adviseur Chris van der Nat per 1 augustus 2019 het Centrum voor Criminaliteitspreventie en Veiligheid (het CCV). Van der Nat versterkte het Politiekeurmerk Veilig Wonen (PKVW) als technische vraagbaak en zette zich onder andere in voor de ontwikkeling van de Regeling PKVW. Samen met hem blikken we terug op de afgelopen jaren. “Ik ben trots op de meerwaarde van het PKVW als veiligheidsinstrument en wens dat dit nog vele jaren door kan groeien op het gebied van sociale veiligheid in woonwijken”, aldus Van der Nat.

Hoe het allemaal begon

Met zijn achtergrond bij de politieorganisatie Rotterdam-Rijnmond schoof Chris van der Nat in 2005 aan bij een etentje. Het was het afscheidsdiner waar het PKVW werd overgedragen van de politie naar het CCV. Terwijl het hoofdgerecht uitgeserveerd werd, vroeg toenmalig projectleider PKVW, Ron Meeldijk aan Chris van der Nat of hij het PKVW wilde gaan ondersteunen. En zo geschiedde. Kort nadat hij startte als adviseur voor het CCV werd de Werkgroep Kwaliteitsbeheer PKVW opgericht. Mensen van het eerste uur waren naast Van der Nat o.a. Arjen Koole (VHS), Wilbert de Wilde (woningcorporatie), John van der Zalm (politie) en Joop Ruijgers (het CCV).

Chris, hoe kijk je terug op je tijd bij het CCV?

“Het siert het CCV dat de mensen zich niet laten omringen door “ja-knikkers”, maar door deskundigen die bereid zijn kritiek te leveren om een project of product naar een hoger level te tillen. Er is bij het CCV altijd ruimte geweest om het PKVW beter te maken. Ik kijk dan ook terug op een positieve periode waar ik heb samengewerkt met veel verschillende partijen in die 14 jaar. En ik ben trots op het functioneren van de Werkgroep Kwaliteitsbeheer PKVW en de inzet van de projectleiding binnen het Politiekeurmerk.”

Waar kijk je nog meer met trots op terug?

“Als ik één project uit zou lichten, zou ik zeker anderen tekort doen. Overall ben ik enorm trots op de meerwaarde van het PKVW als veiligheidsinstrument. Het grootste compliment kreeg ik van een projectontwikkelaar in Haarlem, die al in de eindfase van zijn project zat. Pas in die fase kreeg hij opdracht van de betreffende woningcorporatie dat het project wel aan de eisen van het PKVW moest voldoen. Hij evalueerde naderhand dat het inspannend was geweest, maar uiteindelijk meeviel. En daardoor concludeerde hij dat het PKVW goed haalbaar is als er vroegtijdig rekening mee gehouden kan worden.”

Wat zou je nog willen veranderen aan het PKVW en waarom?

“Enerzijds wil ik dat er geen schade wordt aangedaan aan de fundamenten van het PKVW. Anderzijds vind ik juist dat we lering moeten trekken uit het verleden. Als je het vergelijkt met 20 jaar geleden, waren er 25 politieregio’s en in iedere regio politieprojectleiders en hun medewerkers. Ik denk dat door alle veranderingen er nu minder ambassadeurs van het PKVW zijn en die heb je nodig om draagvlak te creëren binnen de gemeenten en politie op het gebied van sociale veiligheid.”

En om af te sluiten: wat wens je het PKVW toe voor de toekomst?

“Gelet op de huidige woningvoorraad is er nog veel te doen in de bestaande bouw. Kansen zat dus! Ik wens het PKVW het beste toe. Bedankt voor alle mensen met wie ik heb samengewerkt voor hun bijdrage en prettige samenwerking.”

Werkzaamheden Chris van der Nat van 2005 – 2019

Op de vraag waar Van der Nat zich de afgelopen jaren mee bezig heeft gehouden, is het moeilijk kort te zijn. Een greep uit zijn werkzaamheden:

  • Ontwikkeling van regeling PKVW, keuringsprotocollen, beveiligingsrichtlijn en productenlijst
  • Werkgroep Kwaliteitsbeheer PKVW
  • Redactie handboeken en eindredactie daarvan samen met Lilian Tieman
  • Samen met Hans Schelvis de ‘helpdesk’ van het PKVW
  • Examens afnemen voor de cursus BPA en PVA
  • Beoordelen van opfriscursussen PVA
  • Voorzitter van de Dispensatiecommissie, later de commissie van Compenserende Maatregelen
  • Lid van het College van Deskundige van SKG
  • Lid van diverse normcommissies

Kortom, Chris van der Nat had een paraplufunctie binnen het PKVW en met zijn kennis en expertise was hij een technische vraagbaak. Het CCV gaat hem missen als persoon en als expert op het gebied van het Politiekeurmerk en wenst hem veel succes toe met zijn bedrijf Cedena Consultancy.

Deel dit bericht