VvE-complex krijgt veiligheidscheck

Hans Schelvis, adviseur van het Centrum voor Criminaliteitspreventie en Veiligheid (het CCV), ging langs bij een groot appartementencomplex om de veiligheid ervan onder de loep te nemen. In 2002 werd dit imposante complex in Amsterdam Osdorp gebouwd. Inmiddels telt het pand, naast de 112 woningen, ook 6 bedrijven.

Roy Buis en Jamal Ouaziz zijn bestuursleden van hun Vereniging van Eigenaren (VvE). Vorig jaar liepen zij in het kader van ‘onderzoek doen wat er is op het gebied van veiligheid in woningen’, langs bij de CCV-stand op de VvE-bijeenkomst in Hoofddorp. Daar wonnen zij de scan van het woongebouw ter waarde van 750 euro. Dus zo geschiedde: CCV-adviseur Hans Schelvis checkte de verschillende veiligheidselementen in het gebouw volgens de eisen van het Politiekeurmerk Veilig Wonen (PKVW).

Hang-en-sluitwerk volgens de veiligheidseisen

Ouaziz, die één van de eerste bewoners is, neemt Schelvis mee door het gebouw. Te beginnen bij de entree van het woongebouw. “Toen het pand in 2002 werd opgeleverd, voldeed het aan de veiligheidseisen van het Bouwbesluit. Inmiddels zijn we wat jaren verder en hebben we wel eens meegemaakt dat de voordeur was ingetrapt door inbrekers. Daarom hebben we nu een veiligere manier van binnenkomen.” De deur is aangepast en voorzien van kleefmagneten. Alle bewoners hebben nu een druppel, een soort tag waar ze het pand mee kunnen binnenkomen.

Het appartementencomplex.

Initiatieven vanuit VvE

Om het gebouw heen hangen op meerdere plekken beveiligingscamera’s. “Die kleefmagneettechniek van de voordeur en camerabeveiliging zijn initiatieven vanuit de VvE”, vertelt Ouaziz. Hij is, naast zijn rol als bestuurslid, tegenwoordig ook huismeester van het pand. Terwijl een bewoner de rondleiding even onderbreekt met een huishoudelijke vraag, legt Jamal Ouaziz later uit dat hij vrijwel alle bewoners kent. En vice versa, want de mensen uit het pand weten hem inmiddels te vinden voor allerlei klusjes.

Van semi-privaat naar privaat terrein

Quaziz inspecteert een van de deuren van het complex.

De VvE van dit pand in Osdorp bestaat naast Ouaziz uit bestuurslid Roy Buis en nog twee anderen. Met z’n vieren maken zij zich hard voor het complex. “Wij dragen zorg voor een goed gebouw, waardoor de bewoners een gevoel van veiligheid kunnen ervaren”, aldus Buis. CCV-adviseur Schelvis bekijkt de bergingen van de bewoners en concludeert dat het ene gedeelte semi-privaat is, namelijk de entree van het gebouw. Middels een deur gaat dit over naar het private gedeelte, namelijk de bergingen. Hij adviseert om het private gedeelte af te sluiten en dat de deur hierbij dichtvalt in het slot. Op dit moment kan een meeloper zonder sleutel bij de bergingen. “Opvallend hier is de beluchting van de parkeergarage door de ruimte van de bergingen heen. Dat heb ik nog niet eerder gezien”, zo observeert Schelvis. Door het gebouw constateert hij meer situaties tegen voor verbetering in aanmerking komen.

Nauw contact met wijkagent

Tot slot vertellen Buis en Ouaziz dat er goed en persoonlijk contact is met hun wijkagent. Hij is geregeld aanwezig op ledenvergaderingen. Zo hoort hij over het reilen en zeilen van het gebouw en kan de wijkagent trends signaleren zoals overlast, burenruzies, maar ook dat op vrijdag er regelmatig spiegels van auto’s werden afgetrapt. Gevolg? Jonge vandalen die op heterdaad konden worden opgepakt.

Vervolg op de woningscan

Hoe nu verder? Schelvis’ advies hebben Ouaziz en Buis inmiddels in een rapport ontvangen. De resultaten worden op de eerstvolgende VvE-bijeenkomst besproken. De CCV-adviseur sloot zijn advies af met dat PKVW-bedrijven Stichting Zone3 en Enorm van Driel in de buurt van het complex gevestigd zijn en de adviezen concreet kunnen uitvoeren. Met een paar maatregelen op woningniveau kan zelfs het Certificaat Veilige Woning van het Politiekeurmerk worden behaald.

foto vlnr: Buijs, Schelvis en Ouaziz

Deel dit bericht