SDW beveiligt 905 woningen met Politiekeurmerk

Medewerkers SDW Leerwerkbedrijf Rotterdam

Warm onthaal bij Rotterdamse SDW Leerwerkbedrijf

Vroeg in de ochtend stap ik binnen bij het Rotterdamse SDW Leerwerkbedrijf. Hartelijk word ik ontvangen door Jouraine, één van de stuwende krachten binnen het inbraakpreventieteam van SDW. Vol trots overhandig ik haar een bos bloemen én een feestelijke Politiekeurmerk-taart. Want SDW heeft eigenhandig in 2019 de meeste woningen volgens het Politiekeurmerk Veilig Wonen beveiligd van heel Nederland in de Bestaande Bouw. Wat is hun gouden formule?

905 woningen volgens Politiekeurmerk beveiligd in 2019 door SDW

Maar liefst 905 woningen in de omgeving Rotterdam in 2019 werden veiliger gemaakt door SDW. Dat zijn dus 905 woningen waar het inbrekers flink moeilijk wordt gemaakt om in te breken. Reden genoeg voor een klein feestje op de vroege ochtend in Rotterdam. Want hoe hebben ze dit aantal voor elkaar gekregen?

5 monteurs in het veld

In het team zijn 5 monteurs werkzaam. Zij werken onder leiding van Willem Peter (werkbegeleider, projectleider en adviseur). Hij zorgt voor de projectmatige aanvragen, relatiebeheer en speciale oplossingen. Met elkaar hebben ze die 905 woningen op kunnen leveren volgens het Politiekeurmerk. Op de vraag hoe zij zoveel woningen hebben kunnen certificeren, ligt het antwoord in hercertificering. SDW heeft nauw contact met woningcorporaties en het certificaat van veel woningen, liep af. Een klein gedeelte van het totaal aantal gecertificeerde woningen, ligt in de particuliere markt. Hoe een woning dan het PKVW-certificaat krijgt? Eerst onderzoekt PKVW-beveiligingsadviseur André hoe een woning aangepast kan worden volgens het Politiekeurmerk. Daarna maakt Jouraine de offertes op. Akkoord? Dan gaan de monteurs aan de slag.

Met handen praten en werken

Ik sprak met Salomon en Patrick: 2 van de 5 monteurs die hart hebben voor goede bouwkundige beveiliging. Dat spreken ging overigens gepaard met een hoop gebarentaal: Patrick is namelijk doof. Toch werken deze mannen al jaren goed met elkaar samen. Door middel van schrijven, gebarentaal en typen op de telefoon, vormen ze een sterk team.

Nieuwe kans op de arbeidsmarkt

En dat is een bijzonder aspect aan het Rotterdamse SDW Leerwerkbedrijf. Naast dat zij zorgen voor veiligheid bij bewoners, krijgen mensen die (langdurig) werkloos waren of een beperking hebben een nieuwe kans op de arbeidsmarkt.

In de praktijk leer je écht

Salomon zit al 20 jaar in het vak, maar het verveelt hem nooit. Veel leerlingen komen en gaan bij dit leerwerkbedrijf. Hij is één van de monteurs die zich hierover ontfermt. “Je kunt veel leren op school, maar in de praktijk leer je pas écht. Je komt bij mensen thuis. Daar heb je te maken met regels en hoe je je hoort te gedragen. Je moet precies en serieus werken.”

Wat betekent het Politiekeurmerk voor SDW?

Wat het Politiekeurmerk Veilig Wonen betekent voor SDW? “Alles”, zegt Salomon stellig en Patrick knikt beamend. “Met dit keurmerk geven we de mensen (weer) een veilig gevoel. En dat is zó belangrijk. Inbraken volledig voorkomen, kunnen we niet. Maar we kunnen wél de boel vertragen. Een boef wil binnen 2-3 minuten binnen zijn. Wij zorgen ervoor dat hem dat niet lukt, door middel van een goede beveiliging van ramen en deuren volgens het Politiekeurmerk.” Met zijn achtergrond als timmerman combineert hij de kennis van het sleutelvak met het montagewerk.
“Twee vliegen in één klap dus.”

Samenwerken is de gouden formule

Hoe kunnen zij zoveel woningen volledig conform PKVW beveiligen? En daarmee zoveel certificaten afgeven in 1 jaar? Het antwoord is simpel: samenwerking. Samen met politie, gemeente en woningcorpraties bundelt SDW zijn krachten. Als er een inbraak is geweest in een bepaalde straat, bezorgt SDW een informatiemap bij die bewoners. SDW wordt hierin onder andere genoemd als bedrijf dat volgens het Politiekeurmerk Veilig Wonen beveiligt en certificeert.

Subsidieregeling RotterdamLogo Gemeente Rotterdam

Al sinds het ontstaan van dit mooie leerbedrijf, zijn zij aangesloten bij het Politiekeurmerk. De relatie met gemeente en de samenwerking met hun en andere partijen, maakt dat de gemeente Rotterdam stevig inzet op de aanpak van High Impact Crimes, waar delicten zoals woninginbraak onder vallen. In bepaalde gebieden van Rotterdam is er een subsidieregeling als je je huis volgens het PKVW laat beveiligen. Kortom:

 • SDW werkt nauw samen met:
  • Woningcorporaties
  • Gemeente Rotterdam (directie Veilig)
  • Politie Gemeente Rotterdam
  • Stadsmariniers
  • Diverse aannemers

En dat is de gouden formule van hun succes. Dát maakt dat zij bijna 1.000 woningen in 2019 hebben beveiligd volgens het Politiekeurmerk Veilig Wonen. Chapeau!

Op de foto zie je v.l.n.r.
Patrick, Jouraine en Salomon van SDW Leerwerkbedrijf Rotterdam

 

Deel dit bericht