Rookmelder wettelijk verplicht in alle woningen

Het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties geeft invulling aan het advies van brandweer, gemeenten, vastgoedeigenaren en de bouwende partijen en stellen rookmelders voor alle woningen verplicht. Voor nieuwbouwwoningen geldt al dat de woning opgeleverd moet worden met op elke verdieping minimaal 1 rookmelder. Bestaande woningen gaan dit voorbeeld volgen. Aanleiding is het gegeven dat de meeste slachtoffers van brand vallen door het inademen van rook. Rookmelders redden mensenlevens. Het Bouwbesluit zal op dit punt worden aangepast en rookmelders worden niet niet alleen verplicht gesteld voor nieuwbouw maar ook voor bestaande bouw.

Politiekeurmerk Veilig Wonen eist al jaren rookmelders in alle woningen

Voor het Centrum voor Criminaliteitspreventie en Veiligheid (het CCV), tevens eigenaar van het Politiekeurmerk Veilig Wonen komt dit niet als verrassing. Het Politiekeurmerk Veilig Wonen (PKVW) loopt al jaren op deze ontwikkeling vooruit en eist een rookmelder op elke verdieping. Ongeacht of het een nieuwbouwwoning of een bestaande wonng betreft.

Niet meer dan logisch volgens Susanne Schat, adviseur bij het CCV. “Het Politiekeurmerk Veilig Wonen maakt woningen veiliger. Veilige woningen zijn niet alleen inbraakwerend, maar ook branddetecterend. Het plaatsen van een rookmelder bij het inbraakwerend maken van een woning, zorgt dat de bewoners gealarmeerd worden als er rookvorming plaatsvindt. Een goede zaak dus dat het nu verplicht gesteld gaat worden. Ongeveer 10% van het woningenbestand in Nederland heeft het certificaat Poltitiekeurmerk Veilig Wonen op de woning. Dat zijn er veel, maar dat houdt tegelijkertijd in dat we van 90% van het woningbestand niet weten of er rookmelders hangen. Laten we hopen dat bewoners wakker geschud worden en zelf die rookmelders gaan installeren. Waarom wachten totdat de wet in werking treedt? Het gaat om je eigen veiligheid.”

Ingangsdatum

Om gebouweigenaren voldoende tijd te geven om deze maatregelen in bestaande woningen door te voeren, is het de bedoeling dat verplichting per 1 juli 2022 in gaat. Ook worden hiermee problemen voorkomen bij de levering en beschikbaarheid van rookmelders bij leveranciers.

Het voorstel ligt ook bij de VNG en voor advies bij het Adviescollege toetsing regeldruk. De planning is om het voorstel in april aan te bieden aan de Tweede Kamer.

 

Deel dit bericht