Belangrijke wijzigingen Politiekeurmerk Veilig Wonen

Tijdens de laatste bijeenkomst van de werkgroep kwaliteitsbeheer in februari jl. zijn onderstaande besluiten genomen.

1) Uitbreiding van de werkgroep kwaliteitsbeheer met een extra PKVW-bedrijf
Hierover is reeds gecommuniceerd met alle erkende bedrijven. Diverse aanmeldingen zijn binnengekomen.

2) Eindtermen van de opleiding Bouwplanadviseur en de los te volgen module Nieuwbouwwoning zijn goedgekeurd
Dit heeft consequenties voor de ‘regeling PKVW voor bedrijven’. Nieuw is dat na het volgen van de losse module Nieuwbouwwoning mogen PKVW-bedrijven ook de enkele nieuwbouwwoning mogen keuren en certificeren. Zodra de regeling hierop inhoudelijk is aangepast, ontvangen alle erkende PKVW-bedrijven hierover bericht.

3) Als oplossing voor de eis W1 (zicht op wie er voor de deur staat) mag de digitale deurbel over het internet ingezet worden
De digitale deurbel die via internet op een device zoals de smartphone werkt, mag gebruikt worden als oplossing voor eis W1 (zicht op wie er voor de deur staat), met als aanvullende voorwaarde dat het mogelijk moet zijn de app op meerdere telefoons/tablets tegelijk te gebruiken.
NB: deze eis staat in de handleiding PKVW Nieuwbouw genoemd onder eis W2.

Wil je zien welke besluiten de werkgroep de afgelopen jaren zoal heeft genomen? Zie: www.politiekeurmerk.nl/besluiten/

Vragen?
Neem contact op met adviseur Susanne Schat

 

Deel dit bericht