Politiekeurmerk Veilig Wonen; eenvoudig toepasbaar voor gemeenten

Elke gemeente is verantwoordelijk voor de veiligheid van haar inwoners. Om die reden worden veiligheidsplannen opgesteld. Eén van de pijlers hierin is inbraakpreventie. Juist vanwege de afname van het aantal inbraken is het belangrijk om aan preventie te blijven denken. Als gemeente pak je dat aan door Politiekeurmerk toe te passen op nieuwbouw- en renovatieprojecten binnen de gemeente. Wijken met het Politiekeurmerk Veilig Wonen hebben tot 80% minder last van inbrekers. Als het toegepast wordt vanaf het begin van de bouw is het eenvoudig, effectief en betaalbaar bovendien. Een veilige wijk creëer je vanaf het ontstaan.

Beter een veilige wijk dan een beveiligde wijk

Aan de voorkant een wijk inbraakwerend en veilig inrichten is effectiever dan harde security maatregelen moeten treffen achteraf.  Hoe je dat als gemeente doet is te lezen in deze factsheet  met handvatten om het Politiekeurmerk Veilig Wonen te implementeren. “Als gemeente hoef je alleen maar een voorkeur uit te spreken voor het bouwen onder het Politiekeurmerk Veilig Wonen.
Geen projectontwikkelaar zal dat weigeren. De kosten zijn relatief laag en het rendement is hoog”, aldus Susanne Schat, adviseur PKVW bij het Centrum voor Criminaliteitspreventie en Veiligheid.

Lees meer over het Politiekeurmerk als beleidsmaker.

 

 

 

 

 

 

Deel dit bericht