Rotterdamse aanpak ‘veilig wonen’ werpt vruchten af

Inbreker.

Maar liefst 1200 meer certificaten van het Politiekeurmerk Veilig Wonen (PKVW) werden in 2019 in Rotterdam uitgereikt dan in 2018. Dat is een stijging van ruim 40%. De Rotterdamse Stadsmarinier Nienke Riemersma die zich bezighoudt met de aanpak van onder meer woninginbraken heeft hier geen verklaring voor. Feit is wel dat Rotterdam al jaren een succesvolle stimuleringsregeling heeft om huizen beter te beveiligen tegen inbraak.

Nienke Riemersma is sinds februari 2017 stadsmarinier High Impact Crimes (HIC). Ze is onder meer verantwoordelijk voor de aanpak van straatroven, woninginbraken en overvallen. In totaal telt de stad 8 stadsmariniers die sinds 2002  worden ingezet. “Wij hebben ofwel een wijk waar we verantwoordelijk voor zijn ofwel een thema. We hebben mandaat van de burgemeester om complexe veiligheidsproblemen aan te pakken. Dit doen we samen met andere organisaties.”

Samenwerking met woningcorporaties

Nienke Riemersma, stadsmarinier Rotterdam

Sinds 2015 werkt de gemeente Rotterdam samen met de 4 tot 5 grootste woningcorporaties om het aantal woninginbraken terug te dringen. Jaarlijks stoppen de corporaties samen 450.000 euro in een pot. De gemeente doet dat ook. “Die 9 ton wordt gebruikt om huurwoningen beter te beveiligen tegen inbraak, zoals het aanpassen van hang-en-sluitwerk, betere verlichting en bewakingscamera’s. Voorwaarde is wel dat de woningcorporaties na het uitvoeren hiervan de huur niet verhogen”, vertelt de stadsmarinier.

De landelijke trend dat het aantal woninginbraken al jaren daalt, is ook op Rotterdam van toepassing. Toch zijn er wijken in Rotterdam waar die daling minder hard gaat. “Elk jaar investeren we in inbraakpreventie in 5 wijken waar dit het geval is”, gaat Riemersma verder. “De wijk Bloemhof is 1 van die hotspots die dit jaar wordt aangepakt. Hele straten of hele huizenblokken worden in 1 keer beter beveiligd tegen inbraak.”

Zo’n aanpak kost best veel geld. “Naarmate de tijd vordert, hebben we steeds meer huizen op orde en komen we soms weer bij een eerdere hotspot om die nog verder te verbeteren.” Volgens de stadsmarinier is het doel niet dat alle woningen direct aan de PKVW normen voldoen. Het is namelijk een kostbaar proces bij woningen waar veel aan moet worden gedaan. Dan wordt begonnen met de belangrijkste aanpassingen en worden later andere punten aangepakt. “Je levert dat wat je substantieel kan doen. Het doel is dat woningen goed zijn beveiligd. Het Politiekeurmerk is belangrijk in de aanpak van woninginbraken en daar proberen we naar toe te werken.”

Stimuleringsregeling inbraakpreventie

Deze stimuleringsregeling is er niet alleen voor huurwoningen, maar ook voor woningeigenaren. “Als we in een bepaalde wijk aan de slag gaan, dan bieden we particuliere huiseigenaren een gratis veiligheidsscan en een fifty-fiftyregeling aan. Wij betalen de helft van de aanpassingen aan de woning tot maximaal € 350.” Het valt Riemersma op dat maar een klein deel van de huiseigenaren hier gebruik van maak. “Dat is 4 tot 5%. Toch komt het vaak wel neer op een paar honderd woningen die worden verbeterd.”

De Rotterdamse stimuleringsregeling en ook het PKVW zijn erg belangrijk. Het verlaagt de kans op woninginbraak drastisch waardoor er minder slachtoffers zijn. Bij een inbraak kan de impact op het slachtoffer heel groot zijn. Mensen houden er vaak lang last van. We noemen het volgens Riemersma niet voor niets een High Impact Crime. “Mensen komen in je woningen en nemen spullen mee. Dat doet veel met je. Daarom is het heel belangrijk om het aantal woninginbraken nog verder naar beneden te krijgen.”

Impact van woninginbraak is groot

Ze noemt als voorbeeld een mevrouw die 1,5 jaar na een inbraak in haar woning aangaf nog steeds nare gevolgen hiervan te ondervinden. “Ze had bij de inbraak veel kostbare bezittingen verloren. Ze durfde nu haar woning niet meer onbemenst achter te laten. We hebben haar opnieuw nazorg aangeboden en haar ook geholpen met wat praktische zaken, zoals een beter slot op haar woning.”

Nadat de woningen zijn beveiligd via de stimuleringsregeling, hoort Riemersma vaak van de bewoners dat ze het heel prettig vinden dat hun woning beter is beveiligd. “Hoewel we alleen steekproefsgewijs onderzoek doen naar het veiligheidsgevoel, krijgen we wel te horen dat mensen zich veiliger voelen nadat hun woning is verbeterd.” Toch ziet de Rotterdamse dat gevoel van onveiligheid heel lang kan blijven hangen. Dat blijkt uit de Rotterdamse veiligheidsindex met subjectieve en objectieve cijfers. “Als een wijk allang niet meer een hotspot is, dan zien we soms jaren later dat mensen toch nog zeggen dat er veel wordt ingebroken. Zo’n gevoel kan dus nog heel lang na-ijlen.”

Alleen goed slot niet voldoende

Riemersma benadrukt dat in de hotspot wijken ook wordt ingezet op gedragsbeïnvloeding. “Alleen een goed slot is niet voldoende om inbrekers buiten de deur te houden. Als mensen ramen open laten staan of de deur niet op slot draaien als ze even weggaan, dan kunnen dieven alsnog binnenkomen.” Overigens is het aantal High Impact Crimes in Rotterdam de afgelopen maanden sterk verminderd door de coronacrisis. “Het is zo’n rare tijd. Die cijfers tijdens de coronacrisis zijn niet representatief. Het belangrijkste is wel dat er minder slachtoffers zijn”, stelt Riemersma.

Meer informatie

Wil je in contact komen met Nienke Riemersma? Ze is bereikbaar via tel. 06 – 51 71 85 43 of e-mail nm.riemersma@Rotterdam.nl.

Deel dit bericht