Het ontstaan van het Politiekeurmerk Veilig Wonen dateert waarschijnlijk sinds het verschijnen van het rapport ‘Samenleving en criminaliteit’ van de commissie Roethof uit de jaren ’80. Het gaf het inzicht, dat preventie in de bebouwde kom wel eens hét antwoord zou kunnen zijn op criminaliteit zoals woninginbraken. In die jaren legden sommige politieagenten zich toe op ‘veilig bouwen en ontwerpen’. Zij adviseerden projectontwikkelaars, gemeenten en woningcorporaties over veilig bouwen. Er werden helaas maar weinig adviezen opgevolgd.

Secured by Design

In 1991 viel het Engelse ‘Secured by Design’ op. Onze Engelse buren dezen exact hetzelfde als de preventiespecialisten bij de politie, maar met het grote verschil, dat zij een certificaat afgaven als alle preventieadviezen werden opgevolgd. Met Theo Hesselman van politieregio Midden aan het hoofd, werd onder leiding van de ministeries Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties en Justitie en Veiligheid marktonderzoek gedaan om te bekijken of de Engelse systematiek ook zou kunnen werken in Nederland.

1995: Politiekeurmerk een landelijk feit

In 1994 was het keurmerk klaar om een pilot te draaien. Projectontwikkelaars, woningcorporaties en gemeenten stonden in de rij om deel te mogen uitmaken van de pilot.
In 1995 werd het Politiekeurmerk Veilig Wonen een landelijk feit. Eerlijkheidshalve werd het pas in 1996 echt concreet. Zo kwam er een opleiding tot bouwplanadviseur die voornamelijk gevolgd werd door politieagenten. Met 120.000 woninginbraken per jaar bleef het succes van Politiekeurmerk Veilig Wonen groeien. Naast de nieuwbouw konden in 1998 met de preventiemaatregelen uit de handboeken ook de bestaande woningen veiliger worden gemaakt. In datzelfde jaar werd het beheer van het Politiekeurmerk overgedragen aan het NCP (een orgaan van de verzekeraars).

Het Centrum voor Criminaliteitspreventie en Veiligheid als beheerder

Helaas kwam de focus iets teveel te liggen op woningen en niet waar het aanvankelijk voor bedoeld was: woongebouwen, complexen en -wijken. Daarom kwam in 1999 het Politiekeurmerk weer terug in handen van de politie. In datzelfde jaar richtte de politie het Beheerinstituut Politiekeurmerk Veilig Wonen (BIP) op met Paul Rijenga aan het hoofd. In 2004 werd het Centrum voor Criminaliteitspreventie en Veiligheid (het CCV) opgericht. Sinds 2005 werd het Politiekeurmerk Veilig Wonen overgedragen aan het CCV. Alle middelen die het BIP meegaf bij de overgang naar het CCV bestaan nog steeds: de handleidingen PKVW Nieuwbouw en Bestaande bouw, de beveiligingsrichtlijn en de productenlijst.

Vernieuwingsslag

Natuurlijk wel in een steeds moderner jasje. Om de preventieadviezen zo eenvoudig mogelijk aan te reiken aan de gebruikers zoals gemeenten, ontwikkelaars en corporaties maakt het CCV steeds meer gebruik van de moderne digitale middelen. De huidige zoekmachine voor goedgekeurde beveiligingsmaterialen is daarbij de verbindende factor. Deze zoekmachine, die zich vooralsnog enkel focust op bestaande woningen, wordt steeds verder uitgebreid met aspecten uit de beveiligingrichtlijn en de handleidingen die na een eenvoudige druk op de knop via een erkend Politiekeurmerkbedrijf bij de bewoner thuis kan worden toegepast.

De nieuwbouwsector krijgt hulp bij toepassing van het Politiekeurmerk Veilig Wonen door de bouwplanadviseurs. Het CCV is trots dat het Politiekeurmerk Veilig Wonen na 25 jaar nog steeds het enige instrument is, dat bouwkundig beveiligen up-to-date en pasklaar aanbiedt aan de markt. Zonder de support vanuit het ministerie van Justitie en Veiligheid, de verzekeraars en de politie zu dat niet mogelijk zijn geweest. Zo maken we samen alle woningen in Nederland elk jaar een stukje veiliger. Met een huidige inbrakenaantal van 39.000 per jaar is het succes van het PKVW onfeilbaar.

 

Deel dit bericht