Campagne moet voorkomen dat senioren slachtoffer worden van criminaliteit

Het ministerie van Justitie en Veiligheid start op met 1 september de campagne Senioren en Veiligheid. In samenwerking met onder andere ouderenbonden, politie, het Centrum voor Criminaliteitspreventie en Veiligheid (het CCV), de Fraudehelpdesk, Slachtofferhulp Nederland, banken en de telecomsector moet de campagne voorkomen dat ouderen slachtoffer worden van criminaliteit die specifiek op hen is gericht.

Er worden voorlichtingsfilmpjes gemaakt over 4 verschillende fenomenen:

  • meekijken bij pinnen
  • babbeltrucs
  • hulpvraagfraude via WhatsApp
  • phishing

In de campagne van het ministerie staat elke week een delict centraal en wordt de bijbehorende video gelanceerd. Alle betrokken partijen besteden in die week aandacht hieraan via hun eigen communicatiekanalen. Daarnaast wordt elke week een webinar gehouden met experts over het thema van die week met inhoudelijke adviezen en tips.

Aanmelden voor campagne Senioren en Veiligheid

Gemeenten kunnen zich voor de campagne aanmelden. Dit kan door mail te sturen naar HighImpactCrimes@minjenv.nl. Op dit adres kunnen zij ook terecht voor vragen.

Bronnen:

VNG – Campagne senioren en veiligheid

De Telegraaf – Bewoners verzorgingshuis Rijswijk opgelicht door nep-zorgmedewerkers

De folder ‘Senioren en veiligheid’ van het CCV geeft senioren praktische informatie over:

  • het voorkomen van een inbraak dankzij maatregelen van het Politiekeurmerk Veilig Wonen
  • hoe om te gaan met onbekenden aan de deur
  • veiligheid op straat

De folder is tegen kostprijs te koop in de CCV-webwinkel.

Deel dit bericht