WK2 volgens het Bouwbesluit – wel voor deuren, niet voor wanden

Inbraakwerendheidklasse WK2 is conform het Bouwbesluit vereist tussen een gemeenschappelijke gang en een woning. Deze eis geldt alleen voor de toegepaste toegangsdeur en níet voor de wand waarin deze toegepast wordt.

Besluit Politiekeurmerk Veilig Wonen

Om de woonomgeving van bewoners van een woongebouw desondanks goed en volledig inbraakwerend op te leveren adviseert het Politiekeurmerk Veilig Wonen om inbraakwerende Metal Stud-wanden te gebruiken als toepassing in uitwendige scheidingsconstructies. Dit zorgt voor een hogere mate van inbraakwerendheid bij uitwendige scheidingsconstructies van woningen. Lees het volledige besluit van het Politiekeurmerk na in Uitbreiding op besluitnummer 17052019/01 Inbraakwerendheid Metal Studwanden

Informeer bij pkvw@hetccv.nl als je hier vragen over hebt.

 

Deel dit bericht