December is een feestmaand voor inbrekers: 50% meer inbraken dan ‘normaal’

De feestdagen blijven populair bij inbrekers. De kans dat je slachtoffer wordt van een inbraak is tijdens de feestdagen namelijk ruim 50% hoger dan op een ‘normale’ dag. Dat blijkt uit de Risicomonitor Woninginbraken 2020 van het Verbond van Verzekeraars. De afgelopen 4 jaar kwamen bij verzekeraars jaarlijks gemiddeld 2.048 claims binnen tijdens de feestdagen. “Dat baart ons zorgen”, vertelt Richard Weurding, algemeen directeur van het Verbond.

De jaarlijkse Risicomonitor Woninginbraken laat zien dat het aantal inbraakclaims in de maand december omhoog schiet. In de afgelopen 4 jaar waren er in de decembermaanden gemiddeld 7.121 inbraakclaims, ten opzichte van een gemiddelde van 4.866 claims in de ‘veiligste’ maand juni.

Jaarwisseling en kerstdagen

Voornamelijk de jaarwisseling is populair onder inbrekers. Tijdens oud en nieuw ligt het aantal inbraakclaims gemiddeld 90% hoger dan op andere dagen. Ook tijdens de kerstdagen ontvangen verzekeraars een hoger percentage extra claims dan op de gemiddelde dag, maar liefst 80%. Het grootste aantal claims werd in 2019 in Flevoland gedaan.

Preventie, handhaving en opsporing van inbraak

In 2019 was sprake van een lichte daling in het aantal inbraakclaims. Toch houdt de piek tijdens de feestdagen stand. Een verklaring voor de dalende trend zou kunnen liggen in het toenemende bewustzijn rondom inbraakrisico’s onder consumenten. Zij nemen steeds betere preventiemaatregelen.

Ook de politie en gemeenten zetten steeds meer in op de aanpak van de inbraakproblematiek. “De inzet van politie en gemeenten op preventie, handhaving en opsporing blijft van groot belang. Het Verbond is benieuwd naar hoe de cijfers zich komend jaar zullen ontwikkelen, nu men massaal thuiswerkt en -blijft door COVID-19”, aldus Weurding.

Politiekeurmerk Veilig Wonen komt de hele maand december met een aftelkalender die jou elke dag van een anti-inbraaktip voorziet.   

Deel dit bericht