Meer High Impact Crimes in 787 woonplaatsen

Slot op deur

Het aantal High Impact Crimes (HIC) is afgelopen jaar in 787 woonplaatsen in Nederland gestegen. Dit blijkt uit onderzoek van RTL Nieuws. HIC is een verzamelterm voor misdaden met een hoge impact op slachtoffers, zoals woninginbraken, overvallen, straatroof en geweldsmisdrijven. Experts verwachtten dat door corona het afgelopen jaar het aantal HIC-delicten flink zou dalen. Dit was echter minder sterk dan verwacht.

RTL Nieuws legde de politiecijfers over het aantal HIC-delicten tot en met november 2020 naast de cijfers van dezelfde periode in 2019. Bij ruim een kwart van de in totaal 2500 woonplaatsen was het afgelopen jaar een stijging van het aantal High Impact Crimes zichtbaar.

Stijging HIC in kleine en grote steden

De stijging vond in zowel kleine als grote steden plaats. Jasper van der Kemp, criminoloog bij de Vrije Universiteit van Amsterdam, vraagt zich af waarom juist dit jaar de cijfers in de ene woonplaats stijgen en in de andere dalen. “Per woonplaats verschilt het mogelijk nogal hoe een coronamaatregel als bijvoorbeeld thuiswerken invloed heeft. De ene woonplaats heeft wellicht meer sociale controle, omdat meer mensen thuiswerken”, vertelt Van der Kemp.

Onveiligheidsgevoelens slachtoffers High Impact Crimes

Het CBS deed in 2019 onderzoek naar het veiligheidsgevoel onder slachtoffers van High Impact Crimes. Slachtoffers blijken zich gedurende een lange periode na het voorval nog onveilig te voelen. 43% van de ondervraagde HIC-slachtoffers in 2019 gaf aan zich onveilig te voelen in hun eigen buurt. Dit terwijl 13% van de niet-slachtoffers zich onveilig voelt in eigen buurt. Daarnaast hebben slachtoffers vaak de angst om nogmaals met een High Impact Crime geconfronteerd te worden.

Bron: RTL Nieuws – Is het aantal misdrijven in jouw woonplaats gestegen?

Deel dit bericht