Criminaliteit 2020: minder inbraak, meer cybercrime

Het criminaliteitsbeeld is vorig jaar sterk beïnvloed door de coronapandemie. Het meest in het oog springt de daling van het aantal inbraken en de toename van online misdrijven. Het totaal aantal geregistreerde misdrijven daalde vorig jaar licht met een procent ten opzichte van 2019.

Het aantal geregistreerde woninginbraken daalde met 23 procent en de registraties van zakkenrollerij halveerde bijna. Dat is een duidelijk gevolg van de coronamaatregelen. Daardoor zijn mensen meer thuis. Criminelen zijn nu vooral online actief, met als resultaat 127 procent meer gevallen van cybercrime.

Meer overlast

Ook kent 2020 een toename van overlastmeldingen. Doordat Nederland massaal meer thuis was, werd er meer overlast veroorzaakt, maar ook ervaren. Jeugd- en geluidsoverlast lijken het sterkst te reageren op de coronaperiode. Het totaal van de geregistreerde overlastincidenten steeg in 2020, met bijna 145.000 incidenten, en lag daarmee 39% hoger dan in 2019.

Personen met verward gedrag

De stijging van overlast door mensen met verward gedrag is in 2020 opnieuw gestegen, hoewel de stijging lijkt af te vlakken. Met meer dan 100.000 meldingen op jaarbasis heeft de politie daar de handen nog steeds vol aan. Dit is het gecorrigeerde aantal na aftrek meldingen door een andere manier van registreren.

Wees voorbereid

Er komt een moment waarop corona niet zoveel invloed meer heeft op het leven als nu en iedereen weer op pad kan gaan. Inbrekers ook. Check daarom nu hoe inbraakveilig jouw woning is. Vraag advies aan een erkend PKVW-bedrijf.

Deel dit bericht