Bijlage productenlijst Politiekeurmerk vervalt

Sinds juli 2001 kent het Politiekeurmerk (PKVW) de zogeheten ‘Bijlage 1’ van de productenlijst. Deze bestaat voornamelijk uit ‘uit de handel genomen’ producten, maar ook uit niet (meer) gecertificeerde producten en producten die niet participeerden in het PKVW.  Deze producten mochten niet meer geadviseerd worden bij nieuwe beveiligingsadviezen op woningniveau bestaande bouw.  Er is een overgangsperiode van 20 jaar afgesproken waarin deze producten, reeds gemonteerd en goed functionerend wel mochten worden geaccepteerd.

De termijn van 20 jaar is verstreken

Na 20 jaar komt ‘bijlage 1’ op 1 juli 2021 definitief te vervallen. Op de bijlagelijst staat hang-en-sluitwerk dat ouder is dan 20 jaar. Het vervallen van ‘Bijlage 1’ zorgt ook voor duidelijkheid in de markt.  Is al het hang-en-sluitwerk uit die tijd te oud en dus niet meer inbraakwerend? Nee; goed functionerend kan het hang- en-sluitwerk nog wel inbraakwerende waarde hebben. Maar binnen het PKVW wordt het niet meer geaccepteerd om voor certificatie van de woning in aanmerking te komen. Wel zullen producten die door de wijziging van de sterrensystematiek (SKG-IKOB) van 1 naar 2 sterren zijn gegaan, worden opgenomen in de nieuwe productenlijst, zodat deze moderne producten wel goedgekeurd kunnen worden. De producten uit bijlage 1 wordt in de praktijk zeer beperkt aangetroffen. Het CCV verwacht dan ook niet dat dit zeer veel consequenties zal hebben.  Na zo’n lange periode functioneert hang-en-sluitwerk ook niet meer altijd zoals de bedoeling was, zodat bij aanpassingen aan de woning het vervangen hiervan te billijken is.

PKVW-bedrijven zijn op de hoogte

De PKVW erkende bedrijven, zijn op de hoogte van de ontwikkelingen door de verplichte PKVW-opfriscursussen. Ook beveiligingsprofessionals die het diploma Beveiligingsadviseur up to date houden middels de opfriscursus zijn dus op de hoogte.

Woningcorporaties

Woningbouwcorporaties vervangen hang-en-sluitwerk niet op zichzelf , maar doen dat gelijktijdig met grootschalige renovaties. Een dergelijk natuurlijk moment wordt in de regel aangegrepen om, mede gezien de cyclische levensduur, het hang- en- sluitwerk te vervangen. Een mooi moment om het certificaat Veilige Woning te behalen.

Vragen?

Men heeft altijd zelf de keuze om al dan niet tot vervanging over te gaan. Indien professionals of corporaties specifieke vragen hebben over een project kunnen zij hun vragen indienen bij de Politiekeurmerk helpdesk: info@pkvw.nl

Deel dit bericht