Grote stijging aangiften diefstal van e-bikes en bakfietsen

Er wordt vaker aangifte gedaan van diefstallen van e-bikes in Nederland. In de eerste helft van 2021 steeg het aantal aangiften met 32% ten opzichte van diezelfde periode in 2020. De teller stond op ruim 9.600 aangiften vergeleken met 7.260 vorig jaar.

Ondanks het dalend aantal woninginbraken, wordt er wel steeds vaker ingebroken in bijgebouwen als schuren en garages. Risico- en verzekeringsadviseur Aon ziet een duidelijke trend op dit gebied. Het Politiekeurmerk Veilig Wonen (PKVW) signaleert die trend al langer. Daarom is sinds juli 2020 een van de PKVW-eisen dat schuren en bijgebouwen van nieuwbouwwoningen ook beveiligd moeten worden met cilindertrekbeveiliging. Ook in bestaande bouw kunnen bewoners maatregelen treffen.

Bakfietsen: ook vaker aangifte

Ook bakfietsen werden vaker als gestolen aangegeven: ruim 21% meer aangiften werden bij de politie gedaan in het eerste half jaar van 2021, vergeleken met diezelfde periode in 2020. Dat blijkt uit analyse van de aangiftecijfers door Stichting Aanpak Fiets en E-bikediefstal (S.A.F.E.) met wie het CCV nauw samenwerkt in de aanpak tegen fietsdiefstal.

Uit de cijfers blijkt daarnaast dat in het tweede kwartaal van 2021 de helft meer aangiften zijn gedaan van e-bikediefstal dan in het eerste kwartaal van 2021 (5.752 versus 3.836*). De stijging van aangiftes van e-bikediefstal wijkt hiermee af van de algemene trend in diefstallen en inbraken. Deze neemt al jaren juist af. Het aantal aangiftes van diefstal van ‘gewone’ fietsen is in het eerste halfjaar van 2021 met 38% gedaald (21.000 in 2020 tegen 13.000 in 2021).

Exponentiele toename aangifte e-bikes

Volgens S.A.F.E. zijn de ontwikkelingen verontrustend: “Het aantal aangiftes van e-bikediefstal neemt exponentieel toe in Nederland. Maar we zien ook dat de aangiftebereidheid rondom fietsdiefstal laag is, wat betekent dat de daadwerkelijke aantallen nog hoger liggen.”

Naast een pakket aan maatregelen voor de bestrijding van (georganiseerde) fietsdiefstal, pleit S.A.F.E. voor een betere preventie en registratie van e-bikes. “E-bikebezitters kunnen zelf al veel doen, door bijvoorbeeld 2 sloten te gebruiken. Ook een track & trace monteren op een fiets blijkt effectief,” aldus S.A.F.E. Van de gestolen fietsen met dit systeem wordt 80% teruggevonden1.

Beeld: De kleur op de kaart laat de procentuele stijging of daling zien van het aantal aangiftes van e-bikediefstal in het eerste halfjaar van 2021 t.o.v. het eerste halfjaar van 2020. (Bron: S.A.F.E./Politie. Gemaakt met LocalFocus.) 

Fietsboxen en schuurtjes

Van diefstal van e-bikes uit boxen, stallingen, schuurtjes en vanaf voertuigen werden het afgelopen half jaar 910 aangiftes gedaan. Een lichte stijging ten opzichte van de eerste helft van 2020 (902). S.A.F.E. zegt daarover: “De conclusie is dat de aangiften van diefstallen in de publieke ruimte harder stijgen dan de aangiften van diefstallen uit gebouwen, stallingen en vanaf voertuigen. Het advies is om zoveel mogelijk preventieve maatregelen te nemen om je bezit te beschermen.”

Lage aangiftebereidheid

De aangiftecijfers vormen slechts het topje van de ijsberg van de daadwerkelijke omvang van het aantal gestolen fietsen. Het werkelijke aantal is zeker zeven keer hoger, blijkt uit het onderzoek Fietsdiefstal in Nederland, dat Bureau Beke in het najaar van 2020 publiceerde. Slechts 14% van de slachtoffers doet aangifte. Dat percentage heeft vooral betrekking op aangiften van e-bikediefstal. Reden is dat e-bikes vaker zijn verzekerd en de verzekeraar meestal een aangifte eist. De jaarlijkse financiële schade van fietsdiefstal is inmiddels opgelopen tot €600 miljoen, blijkt uit hetzelfde onderzoek. Hiermee is fietsdiefstal een van de grootste vormen van vermogenscriminaliteit.

Registratie vergroot pakkans

S.A.F.E. doet een dringende oproep aan de fietsers zelf, alle private en publieke partners en aan de politiek om samen de criminaliteit te dwarsbomen. Een van de oplossingen om diefstal te voorkomen of de pakkans en terugvindkans te vergroten is de registratie van e-bikes. Net zoals dat voor auto’s het geval is. Een gestolen auto is bijvoorbeeld in Nederland binnen 2 uur internationaal gesignaleerd. Door deze snelheid is het aantal autodiefstallen drastisch gedaald. S.A.F.E. werkt aan een studie over de mogelijkheden met betrekking tot deze registratie.

* Cijfers zijn inclusief de aangiften van diefstal uit schuurtjes en vanaf voertuigen net zoals de totaalcijfers in de eerste alinea.
[1] Bron: Fris Nederland – recovery bedrijf

Deel dit bericht