De toekomst waarin buurtpreventie bijdraagt aan betere en veiligere buurten is al begonnen. Maar hebben we de ideaalbeelden van alle spelers wel scherp genoeg in beeld? Hoe denken de deelnemers van (WhatsApp) buurtpreventiegroepen zelf over buurtpreventie? Het Centrum voor Criminaliteitspreventie en Veiligheid (het CCV) werkt samen met het ministerie van Binnenlandse Zaken en andere veiligheidspartners aan de vraag: Welke rol speelt buurtpreventie in Nederland over 10 jaar en hoe is dat georganiseerd? Bewonersinitiatieven worden steeds populairder en ze worden dan ook toegejuicht door de overheid. Maar wat is er nodig om buurtpreventie naar een hoger niveau te tillen?

Praat mee

Steeds meer bewoners zijn actief binnen (WhatsApp) buurtpreventie. Buurtpreventie draagt bij aan betere en veiligere buurten. We zijn benieuwd hoe jij hier als actieve buurtprevent tegen aankijkt. Wat vind je goed aan buurtpreventie en wat zou er beter of anders kunnen? We zijn op zoek naar jouw ideaalbeeld. Wij nodigen jou dan ook van harte uit om mee te praten op 24 november of 1 december op locatie bij het Centrum voor Criminaliteitspreventie en Veiligheid aan de Chruchilllaan 11 in Utrecht. Wil je wel meepraten maar ben je niet in de gelegenheid om fysiek aanwezig te zijn? Help ons dan in ieder geval mee om de vragenlijst in te vullen.

Vragenlijst

Om de sessie vanuit een bepaalde visie te kunnen starten stellen we het zeer op prijs als je onderstaande vragenlijst wilt invullen. Ook als je niet kunt deelnemen aan de fysieke bijeenkomst zijn we enorm geholpen met jouw visie op buurtpreventie. Ga naar de vragenlijst en/of meld je aan voor de bijeenkomst bij het CCV.

Deel dit bericht