Ridderkerk heeft meeste woningen met het PKVW-certificaat te danken aan woningcorporatie Wooncompas

Bij het opmaken van de jaarcijfers merkte het Politiekeurmerk Veilig Wonen een grote concentratie van Politiekeurmerkcertficaten op in Ridderkerk. De oorzaak? De doortastende aanpak van Wooncompas. Adviseur Susanne Schat van het CCV sprak met Wooncompasmedewerkers Ron van de Polder, manager verhuisservice en Henry Broekmeulen, Politiekeurmerk specialist afdeling Vastgoed. De corporatie is onder andere actief in Rotterdam, Ridderkerk, Rhoon en Barendrecht. Een mooie prestatie volgens Schat, want dit houdt in dat veel woningen in Ridderkerk goed inbraakwerend zijn.

Waarom het Politiekeurmerk Veilig Wonen?

Het Politiekeurmerk Veilig Wonen is een pakket aan maatregelen dat ervoor zorgt dat een woning, woongebouw of wooncomplex voldoende inbraakwerend is. Wooncompas past het Politiekeurmerk al sinds eind jaren 90 toe. Henry: “Wij waren toen als corporatie zelf ook al bezig om onze woningen inbraakwerend te maken, inbraak was immers echt een landelijk probleem. De politie bemoeide zich toen nog echt met nieuwbouw- en renovatieplannen in relatie tot inbraakwerendheid. Gedurende een jaar of twee keken wij die richtlijnen van het Politiekeurmerk aan en daarna zijn we ze gaan toepassen. Daar vloeiden als vanzelf de Politiekeurmerkcertificaten uit voort. In die tijd werkten we veel samen met ‘Politiekeurmerkiconen Chris v/d Nat en Henk Visser’. Het ging zelfs zo ver, dat we een project in samenwerking met de gemeente geheel onder keurmerk opleverden. Sindsdien is het voor Wooncompas een vanzelfsprekendheid om het Politiekeurmerk toe te passen op het woningbestand. Het geeft een stuk extra veiligheid voor de bewoners. En dat draagt weer bij aan extra woongenot”

Effectiviteit

“In de beginjaren dat het Politiekeurmerk werd toegepast, zag je echt een duidelijke daling van inbraken”, gaat Henry verder. We hebben toen bijvoorbeeld bij een complex 280 voordeuren vervangen. Dat was hoognodig, want daar werd regelmatig een deur opengebroken. Nadat we nieuwe deuren met Politiekeurmerk hadden geplaatst, liep het aantal inbraken terug naar nul. Tegenwoordig is het effect minder goed te zien, dat komt omdat de beveiliging van de woningen al jaren beter geregeld is in het bouwbesluit.”

Werkwijze bij een mutatie

Wooncompas werkt met twee vaste contractpartners in het dagelijks onderhoud. Zij werken beide samen met erkend Politiekeurmerkbedrijf Safe Beveiliging.
Als een woning leegkomt, wordt er gekeken naar wat er moet gebeuren voordat hij opnieuw verhuurd wordt. Rekening houdend met toekomstplannen kijkt Wooncompas ook of er een geldig Politiekeurmerkcertificaat op zit. Als dat er is, is een upgrade niet nodig. Mocht een nieuw certificaat nodig zijn, dan monteert Safe Beveiliging het juiste hang-en-sluitwerk en wordt een nieuw certificaat verstrekt. De coronaperiode bracht extra restricties met zich mee over bijvoorbeeld het aantal installateurs dat tegelijkertijd in de woning aanwezig mocht zijn. “De ontzorging door onze contractpartners gaat zelfs zo ver, dat zij precies weten wanneer een woning vrijkomt, opgeleverd wordt en wanneer er nieuwe bewoners in komen. Aansluitend worden afspraken over oplevering en uitvoering gemaakt. Dit alles op basis van op voorhand gemaakte prijsafspraken”, licht Ron toe.

Nieuwbouw

Wooncompas neemt het Politiekeurmerk waar mogelijk ook mee in nieuwbouwplannen. Ontwikkelaars tekenen deze eisen in de conceptfase in. Over het algemeen gaat dat goed, toch komt het ook voor, dat de eisen niet op het hele complex worden toegepast. Niet alles is haalbaar. Woningen zijn altijd uitgerust met zoveel mogelijk Politiekeurmerkmaatregelen, maar het komt voor dat het certificaat pas na twee jaar wordt aangevraagd. Dat heeft te maken met het afwijkende eisen voor nieuwbouw versus bestaande bouw.

Het Politiekeurmerk is trots op partijen zoals Wooncompas. Veiligheid van de bewoners staat hoog in het vaandel, en dat is mooi om te zien.

Deel dit bericht