European Focus Day

Vandaag (15 juni) is het ‘European Focus Day’. Dit is dé Europese dag tegen woninginbraak. Er zijn verschillende activiteiten door heel Nederland gericht op woninginbraakpreventie. Want door de juiste maatregelen te nemen, kun je veel doen om een inbraak in jouw woning te voorkomen.

 Witte voetjes

Een voorbeeld van een activiteit is de actie met Witte Voetjes van de politie in Alkmaar. De politie geeft op verschillende locaties voorlichting over woninginbraken. In Alkmaar centrum wordt vanaf 19.00 uur ’s avonds een rondje door de wijk gelopen door wijkagent(en), gebiedsregisseur, gebiedsmedewerker OOV en handhaving. Ze maken bewoners bewust van woninginbraken door flyers (ansichtkaarten) te verspreiden en ‘witte voetjes’ achter te laten op inbraakgevoelige plekken. Die Witte voetjes zijn inmiddels Blauwe voetjes en beschikbaar in de webshop van het CCV.

Politiekeurmerk Veilig Wonen

Een woning met het Politiekeurmerk Veilig Wonen (PKVW) voldoet aan de eisen op het gebied van inbraakpreventie en sociale veiligheid. Het kost een inbreker simpelweg meer tijd om zo’n woning binnen te komen. Inbrekers slaan een woning met goede beveiligingsmaatregelen, zoals gecertificeerd hang-en-sluitwerk en goede verlichting, graag over!

Veilig Wonen Scan

Op de website ‘Veilig Wonen Scan’ kun je controleren hoe goed je woning beveiligd is tegen inbraken. De scan is gratis en geeft snel inzicht hoe goed uw huis beveiligd is. De Veilig Wonen Scan is een initiatief van het Politiekeurmerk Veilig Wonen (PKVW) en het Centrum voor Criminaliteitspreventie en Veiligheid (het CCV).

De European Focus Day een initiatief van de EUCPN, het Europese netwerk voor criminaliteitspreventie. Kijk voor meer informatie op europeanfocusday.nl.

Deel dit bericht