De Veiligheidseffectrapportage is VERnieuwd

De Veiligheidseffectrapportage (VER) maakt de veiligheidsrisico’s van ruimtelijke plannen en bouwplannen inzichtelijk. De VER richt zich op de aanpak van criminaliteit en overlast, én op het voorkomen van onveiligheidsgevoelens. Nog voor de daadwerkelijke bouw begint, worden mogelijke risico’s in beeld gebracht en veiligheidsmaatregelen voorgesteld.

Door hier vooraf rekening mee te houden, voorkom je onnodig inzet van extra handhaving of andere beheersmaatregelen achteraf. Meer hierover lees je in de factsheet ‘VERnieuwd! Bouw Sociale veiligheid op tijd in!

Laat je bijpraten door het CCV

Wil je meer weten over de vernieuwde VER en de toepassingsmogelijkheden? Het CCV praat professionals uit onder andere de domeinen sociaal/welzijn, veiligheid en ruimtelijke ordening kosteloos bij door middel van een presentatie over de VER. Dit kan bij jou op locatie of online. Na deze presentatie vragen wij je om te bekijken of de VER (structureel) in jullie ontwikkelproces voor nieuwbouw of renovatie een plek kan krijgen. Samen met partners in ons netwerk werken we aan oplossingen voor de vragen of belemmeringen die je met ons bespreekt.
Zo werken wij steeds aan kwaliteitsverbetering.

Heb je interesse in deze kosteloze presentatie? Neem dan contact op met lilian.tieman@hetccv.nl.

Binnen de VER ook aandacht voor het Politiekeurmerk Veilig Wonen

Ook het voorkomen van woninginbraken of vandalisme in woongebouwen komt geregeld aan de orde binnen een integrale VER-aanpak. De adviseur die het VER-proces begeleidt zal verwijzen naar het bekende Politiekeurmerk Veilig Wonen (PKVW) wat de kans verkleint op inbraak en bijdraagt aan de sociale veiligheid in en rond woningen en wooncomplexen.

Meer informatie

Wil je alvast meer weten over sociaal veilig ontwerp en beheer? Lees deze 5 artikelen over hoe sociaal veilig ontwerp en beheer toegepast kunnen worden in stedelijk gebied met hoogbouw of in stadsparken en groengebieden in de wijk

Deel dit bericht