‘Stijging inbraken nu geen reden tot aanpassing PKVW-eisen’

De werkgroep Kwaliteitsbeheer van het Politiekeurmerk Veilig Wonen (PKVW) ziet dat na een aantal jaren van weinig inbraken door maatregelen rondom de coronapandemie, het aantal woninginbraken nu weer stijgt. “Dat houden we in de gaten, maar het is nog geen aanleiding om de eisen voor het PKVW aan te passen”, vertelt voorzitter Arjen Koole.

Foto: Arjen Koole.

De werkgroep houdt zich primair bezig met het bewaken van de eisen van het PKVW en waar nodig worden er aanpassingen gedaan. “De werkgroep is samengesteld uit meerdere partijen die actief zijn binnen het keurmerk en bestaat uit ongeveer 10 leden”, vertelt de voorzitter. Het gaat daarbij om bijvoorbeeld verzekeraars, certificatie-instellingen, politie en beveiligingsbedrijven. “De leden zijn erg betrokken bij het keurmerk en al jaren actief.”

Inbraakmethoden

De werkgroep volgt de ontwikkelingen rondom inbraakmethoden op de voet. Als er nieuw methoden zijn die vaak voorkomen, dan beoordeelt de werkgroep of het eisenpakket moet worden aangepast. “De laatste grote wijziging was een paar jaar geleden met betrekking tot cilindertrekken”, gaat Koole verder. “In verschillende regio’s nam het aantal woninginbraken via die methode toe. Na dat signaal keken we op welke manier daarop moest worden ingespeeld.” Dit leidde onder meer tot de aanscherping van de eis waarbij het slot op de voordeur moet zijn voorzien van cilindertrekbeveiliging. “Die wijziging is niet heel groot, maar wel essentieel.”

Verlichting op zonne-energie

De werkgroep volgt ook de nieuwe ontwikkelingen in de markt. “Zoals verlichting op zonne-energie die duurzaam en energiezuinig is.  Hoe kunnen we zulke nieuwe producten toelaten tot het PKVW? De kwaliteit moet wel voldoende zijn, dus ook als de zon niet schijnt, moet deze  genoeg licht geven”, legt de voorzitter uit. Als dat het geval is komt de verlichting op de lijst met producten die PKVW-bedrijven kunnen installeren. “Waar mogelijk zijn dat gecertificeerde producten, want dan ben je verzekerd van een continue kwaliteit en de controle daarop. De grootste certificeerder van producten om inbraken te voorkomen is SKG.”

De werkgroep Kwaliteitsbeheer PKVW komt minimaal 4 keer per jaar bij elkaar om alles rondom inbraakpreventie te bespreken. De eerstvolgende bijeenkomst is 9 december. Als voorzitter heeft Arjen Koole de taak om die vergadering soepel te laten verlopen. “De werkgroep bestaat uit verschillende partijen met verschillende belangen. Ik moet ervoor zorgen dat iedereen aan het woord komt.” De werkgroep heeft een reglement waarin de procedures staan. “In principe proberen we unaniem een besluit te nemen. Dat lukt niet altijd en dan geldt in de regel de meerderheid van stemmen.”

PKVW productenlijst

Alle producten waarvan de werkgroep beslist dat die voldoen aan de eisen van het Politiekeurmerk staan op de PKVW Productenlijst. “Eens in de 3 tot 5 jaar wordt het hele eisenpakket doorlopen om te kijken of alles nog actueel is. Dat is een intensief traject”, vertelt Koole. Dit traject wordt ondersteund door het Centrum voor Criminaliteitspreventie en Veiligheid (het CCV), die ook alle nieuwe eisen publiceert en de PKVW-bedrijven hiervan op de hoogte stelt.

De verwachting is volgens Koole dat dit traject pas in 2024 of 2025 weer plaatsvindt. Vanwege de coronamaatregelen was het aantal inbraken relatief laag en waren de ontwikkelingen op het gebied van het voorkomen van inbraken daardoor ook beperkt. “Het is lastig om de aandacht voor inbraakpreventie te behouden als er minder wordt ingebroken. Maar uiteindelijk is het PKVW er natuurlijk juist om woninginbraken te voorkomen.”

Deel dit bericht