Gemeente Etten-Leur zet Veilig Wonen Scan in voor preventie woninginbraak

Foto Gemeente Etten-Leur

In de gemeente Etten-Leur hebben alle huiseigenaren de afgelopen twee jaar een brief ontvangen over het aanvragen van een vrijblijvende Veilig Wonen Scan. Bij deze scan kijkt een beveiligingsadviseur van het Politiekeurmerk Veilig Wonen (PKVW) hoe goed de woning op dat moment is beveiligd. Daarna brengt hij een rapport uit met een vrijblijvend advies hoe de beveiliging van de woning verbeterd kan worden. Thom van Gastel, ambtenaar Openbare Orde, legt het hoe en waarom van deze actie uit.

“Voorkomen van woninginbraak is speerpunt van ons veiligheidsbeleid”, begint Van Gastel enthousiast te vertellen. “Dan wil je dat ook zichtbaar maken in je gemeente en inwoners bewust maken van de risico’s van woninginbraak. Daarom zijn wij twee jaar geleden in zee gegaan met het Centrum voor Criminaliteitspreventie en Veiligheid (het CCV), dat het Politiekeurmerk Veilig Wonen beheert. Samen hebben we het project van de Veilig Wonen Scan uitgewerkt. Het CCV heeft ons in contact gebracht met erkende PKVW-bedrijven en heeft op hun website een speciale pagina gebouwd. Hier konden onze inwoners zich vrijblijvend aanmelden voor de woningcheck.”

Laagdrempelig en vrijblijvend

Voor de gemeente Etten-Leur was het belangrijk dat de actie voor huiseigenaren heel laagdrempelig was. “Dat hebben de huiseigenaren ook echt gewaardeerd. Daarnaast wilden wij ook de vrijblijvendheid benadrukken. Het meedoen aan de Veilig Wonen Scan was gratis, maar als de huiseigenaar iets wil aanpassen aan zijn huis, dan zou dat voor eigen rekening zijn. Daarover wilden wij iedereen goed inlichten. We hebben ons met dit project gericht op alle huiseigenaren van koopwoningen. Dat zijn er ongeveer 12.000. In plukjes van 500 brieven per maand hebben wij hen benaderd. Zo was het voor de beveiligingsadviseurs mogelijk om de woninginspectie snel erna uit te voeren. Oorspronkelijke planning was om in mei 2020 te beginnen. We hadden toen een startbijeenkomst georganiseerd met de wijkmanagers, buurtpreventie, twee beveiligingsadviseurs en het CCV. Eigenlijk met iedereen die een centrale rol in de wijk heeft, zodat zij de actie ook konden toelichten aan en verspreiden onder de bewoners. Door corona verplaatsten wij de start naar september 2020. De laatste brieven zijn er begin 2023 uitgegaan.”

Wat houdt de Veilig Wonen Scan in?

Nadat je als huiseigenaar je had ingeschreven voor de gratis Veilig Wonen Scan, kwam de PKVW-beveiligingsadviseur naar je woning en hield een inspectie van ongeveer een uur. Hierover brengt hij een rapport uit. De beveiligingsman adviseert over:

• het plaatsen van goedgekeurde sloten
• betere verlichting
• specifieke maatregelen geschikt voor in en om uw woning

Veel reacties

Soms werd Van Gastel gebeld door bewoners om te vragen of de brief echt was en of ze dus echt kosteloos een check mochten uitvoeren. “Dat vonden ze dan heel sympathiek, vooral de vrijblijvendheid ervan”, vertelt Van Gastel. “Door corona is het voor ons alleen moeilijk om te zeggen hoe succesvol de actie was. Door corona waren er sowieso al minder woninginbraken. Daarnaast is het aantal woninginbraken ook nog periode afhankelijk. Wij zien meestal meer woninginbraken in de wintermaanden. Een woninginbraak is een heftige ervaring voor degene die het meemaakt. Het idee dat ze aan je spullen hebben gezeten, is niet fijn. Ook het verlies van spullen met emotionele waarde kan voor sommige mensen langdurige emotionele gevolgen hebben. Die slachtoffers willen wij dus graag zoveel mogelijk voorkomen en onze actie helpt om het veiligheidsgevoel van onze inwoners te verhogen. Eén van de beveiligingsadviseurs vertelde ons dat de actie in Etten-Leur succesvoller was dan in andere gemeenten waar hij had meegewerkt.”

Krijgt het project een vervolg?

Van Gastel heeft plezierig samengewerkt met het CCV en de PKVW-beveiligingsadviseurs van Inbraakproof. “Als er een keer een probleem was met een bewoner, dan hebben ze het heel netjes en snel opgelost. Wij willen nog kijken of we het project een vervolg gaan geven, maar dan wordt dat pas in 2024. In dat jaar publiceren we ook ons nieuwe veiligheidsbeleid en dan kunnen we het mooi daarop laten aansluiten”, besluit Van Gastel tevreden.

Foto: Gemeente Etten-Leur – Peter van Trijen

Deel dit bericht