Team PKVW-bouwplanadviseurs fors uitgebreid

De zes  deelnemers aan de Kiwa-opleiding voor PKVW-bouwplanadviseurs hebben deze succesvol afgerond. Het PKVW is erg blij met deze versterking van het team, omdat een aantal bouwplanadviseurs binnenkort met pensioen gaat. Met deze uitbreiding blijven we samen bouwplannen (sociaal) veiliger maken.

De nieuwe bouwplanadviseurs

Het team van bouwplanadviseurs is uitgebreid met:

Specifieke kennis

André van Gestel van Kiwa heeft de vierdaagse training verzorgd. “Door corona was het al enige tijd geleden dat wij deze training gegeven hebben”, aldus van Gestel. “Het is fijn dat alle zes enthousiaste deelnemers geslaagd zijn voor de vierdaagse opleiding. Met alle kennis die is opgedaan, kunnen de PKVW-bouwplanadviseurs aan de slag met projectontwikkelaars, aannemers of architecten bij het ontwerpen van nieuwe woningen en gebouwen. Hun beveiligingskennis hierbij is onmisbaar, omdat het zo specifiek is. PKVW-bouwplanadviseurs houden rekening met de vele facetten die spelen bij nieuwbouw, zoals kaveleisen, gebouweisen en woningeisen.”

In vroeg stadium betrekken

Het is belangrijk PKVW-bouwplanadviseurs in de beginfase bij het ontwerp van een bouwproject te betrekken, zodat op tijd bijgestuurd kan worden als dat nodig is. Achteraf ingrijpen is vaak tijdrovend en duur. De adviseurs denken graag vanaf het begin mee en zorgen ervoor dat hun opdrachtgever niet voor verrassingen komt te staan. Zij toetsen de ontwerpen van bouwprojecten aan de eisen van het Politiekeurmerk, waaronder toegankelijkheid, inbraakwerendheid van diverse ruimten en compartimenten en verlichting. In hun rapport adviseren zij op basis van de PKVW-eisen en geven ze aan waar eventueel nog wat moet worden aangepast voor een (sociaal) vellige woon- en  leefomgeving. Net voor de oplevering aan de nieuwe bewoners verricht Kiwa R2B de eindinspectie op het betreffende bouwproject, waarbij bij goedkeuring de PKVW-certificaten worden verstrekt.

Een bouwplanadviseur bij een ontwerp betrekken? Zij zijn te vinden op onze website.

 

Deel dit bericht