Gebouwverlichting in het Politiekeurmerk

Het Politiekeurmerk heeft al in de PKVW-handleidingen van 2020 ingespeeld op het thema ‘energiebesparing’. In deze handleidingen werd in 2020 al toegestaan verlichting te dimmen in een aantal ruimten. Onder bepaalde voorwaarden mocht de verlichting zelfs uitgeschakeld worden. Bijvoorbeeld in algemene compartimenten, bergingen van complexen en collectieve fietsenstallingen. In parkeergarages mocht alleen gedimd worden. Mondiale ontwikkelingen maken dat het steeds gebruikelijker is om ook in andere ruimten te dimmen. Het Politiekeurmerk onderkent het belang en heeft in de werkgroep Kwaliteitsbeheer besloten dit op een verantwoorde manier mogelijk te maken.

Lees het besluit van de werkgroep kwaliteitsbeheer om te zien in welke ruimten vanaf 1 juli 2023 gedimd mag worden.

Deel dit bericht