Veiligheid hoog in het vaandel bij de woningen van Wooncompas

Wooncompas is een groeiende woningcorporatie in én onder de rook van Rotterdam. Ze hebben zo’n 10.000 woningen voor vooral senioren en mensen met een bescheiden inkomen of in een bijzondere situatie. Wooncompas vindt het belangrijk deze huurders een thuis te bieden. Dat betekent dat zij zich veilig moeten voelen in en om hun huis. Daarom werkt Wooncompas sinds 2002 met het Politiekeurmerk Veilig Wonen. “Voorheen stelden wij zelf een pakket samen om onze woningen goed te beveiligen. Vanaf 2002 komt het Politiekeurmerk Veilig Wonen (PKVW) letterlijk bij onze huurders over de vloer”, legt contractadviseur Henry Broekmeulen uit.

“Wij zijn in het begin van de 21e eeuw begonnen met goed hang- en sluitwerk, omdat onze huurders daar echt om vroegen”, vertelt Broekmeulen verder. Er was sprake van veel woninginbraak en mensen voelden zich niet veilig. In 2002 hebben we besloten dat al onze woningen PKVW-gecertificeerd moeten zijn. Bij bestaande woningen zijn we fanatiek aan de slag gegaan om alle woningen te beveiligen volgens de PKVW-eisen. Ondertussen hebben we veel woningen erbij gekregen door fusies en brengen we de PKVW-beveiliging aan als we renoveren of we combineren het als we standaardonderhoud, zoals schilderwerk, doen.”

Politiekeurmerk in Programma van Eisen

Voor nieuwbouwwoningen heeft Wooncompas het politiekeurmerk standaard opgenomen in het Programma van Eisen. Aannemers conformeren zich hieraan en stellen hiervoor een plan op. Vervolgens worden de beveiligingsmaterialen aangebracht en wordt dit steekproefsgewijs gecontroleerd. Tot slot komt een expert van Kiwa langs om de woningen te certificeren. “Vroeger werd het certificaat na twee jaar afgegeven voor bestaande bouw, want dan kregen bewoners korting op de verzekeringspremie”, merkt Broekmeulen op. “Het zou mij niet verbazen als het straks andersom werkt, dus dat mensen die geen PKVW-beveiliging op hun woning hebben méér verzekeringspremie gaan betalen.”

Resultaten?

Op de vraag of Wooncompas ook daadwerkelijk merkt dat er minder inbraken zijn in de woningen van Wooncompas kan Broekmeulen positief zijn”. “Bij onze woningen krijgen we niet vaak meldingen van woninginbraak, maar je kan natuurlijk niet met 100% zekerheid zeggen dat dit komt door de PKVW-beveiliging. Ik ben ervan overtuigd, dat het wel meehelpt. PKVW-beveiliging schrikt inbrekers af en maakt het voor inbrekers een stuk moeilijker om binnen te komen.”

Waardering bewoners

“We kregen in het begin zeker wel veel waardering van onze bewoners voor het feit dat we met PKVW aan de slag gingen in bestaande woningen. Dat was heel zichtbaar.”, vertelt Broekmeulen verder. “Tegenwoordig is het in de nieuwbouw standaard meegenomen en gaan mensen er eigenlijk vanuit dat de beveiliging van hun woning op orde is. En dat is het zeker met het Politiekeurmerk Veilig Wonen”, besluit Broekmeulen tevreden.

 

Deel dit bericht