Regeling PKVW voor bedrijven aangepast

Koevoet in brievenbus

Per 1 juli 2023 is de regeling PKVW aangepast. De wijzigingen zijn met name tekstueel, waardoor de regeling beter leesbaar is. Aan de toelatingseisen voor PKVW erkende bedrijven en het uitvoeren van beveiligingsmaatregelen is niets gewijzigd. Wel is de gedragscode aangepast.

In 2021 rekende een pas erkend PKVW-bedrijf, dat voldeed aan alle toelatingseisen, ongehoord hoge bedragen voor het openen van deuren. Het Centrum voor Criminaliteitspreventie en Veiligheid (het CCV), eigenaar van het PKVW, wilde hiertegen optreden. Helaas bood de regeling PKVW voor bedrijven onvoldoende mogelijkheden om dit bedrijf aan te pakken en de erkenning in te trekken. Daarom is artikel 2.8, waarin de gedragscode is beschreven, aangepast. Dit hebben we gedaan in goed overleg met de erkende bedrijven die participeren in de Werkgroep Kwaliteitsbeheer PKVW.

Daarnaast is in de regeling PKVW voor bedrijven expliciet de voorwaarde opgenomen, dat bij beveiligingsmaatregelen met een bedrag boven de € 500 (inclusief btw) een offerte moet worden gemaakt. Dat is wel gebruikelijk, maar door het expliciet te benoemen, biedt het ons nu de mogelijkheid om afscheid te nemen van een PKVW-erkend bedrijf als hij niet aan deze voorwaarde voldoet. Dat is fijn, omdat dit soort bedrijven niet passen in het kwaliteitssysteem van PKVW.

Bekijk de aangepaste regeling PKVW voor bedrijven.

 

 

Deel dit bericht