Besteed juist nu aandacht aan preventie woninginbraak

Inbrekers slaan in de donkere herfst- en wintermaanden hun slag. In het donker zijn zij minder zichtbaar en kunnen zij gemakkelijker hun gang gaan. Daarom is deze periode bij uitstek geschikt voor gemeenten om het bewustzijn van hun inwoners te vergroten en de kansen op woninginbraak te verkleinen. Als een inbreker een woning binnendringt, heeft dat een enorme impact. Het veiligheidsgevoel van het slachtoffer én vaak ook van familie en omwonenden is aangetast. Bewoners willen weten hoe ze ongewenste personen buiten de deur kunnen houden. Dan is het een goed idee om als gemeente een voorlichtingsbijeenkomst over veilig wonen te organiseren. Bijvoorbeeld samen met ouderenbonden, bewonersverenigingen of een PKVW-erkend bedrijf in de regio.

Stappenplan voor voorlichtingsbijeenkomst

Als gemeente kun je een voorlichtingsbijeenkomst organiseren, bijvoorbeeld in een wijk waar veel woninginbraken plaatsvinden. Hiervoor hebben wij een handig stappenplan gemaakt. In dit stappenplan lees je hoe je zo’n voorlichtingsbijeenkomst aanpakt. Je krijgt veel praktische tips, gebaseerd op de ervaringen van andere professionals. Daarnaast staat dit stappenplan vol met voorbeelden, zodat je direct aan de slag kunt. Uiteraard is ook aan de evaluatie gedacht.

Inzet campagnematerialen

Het ministerie van Justitie en Veiligheid, het Centrum voor Criminaliteitspreventie en Veiligheid (het CCV), wijkagenten, gemeentes en vele partijen bundelen juist in deze periode hun krachten om het aantal woninginbraken te verlagen. Hiervoor hebben zij een wintercampagne ontwikkeld. Deze wintercampagne wordt ook wel het Donkere Dagen Offensief (DDO) genoemd. In deze campagne werken we met verschillende partijen samen om inwoners bewust te maken van wat zij zélf kunnen doen om de kans op een woninginbraak te verkleinen. Je kunt de diverse posters en flyers downloaden en/of laten drukken om in een wijk, gemeente of via sociale media te verspreiden.

Andere opties

Het Politiekeurmerk Veilig Wonen (PKVW) is een effectief instrument om woninginbraken te voorkomen. Als gemeente kun je dit instrument op verschillende manieren succesvol inzetten. Naast het organiseren van voorlichtingsbijeenkomsten kun je het PKVW ook opnemen in je:

  • integraal veiligheidsbeleid
  • woonvisie en prestatieafspraken
  • uitgiftevoorwaarden voor bouwgrond

Daarnaast kun je inwoners stimuleren met een gemeentelijke subsidie om het PKVW-certificaat te behalen. Ook kun je een gratis PKVW-inspectie aanbieden door een erkend PKVW-bedrijf. In deze flyer lees je meer hoe je PKVW succesvol inzet in jouw gemeenten om het aantal woninginbraken te verlagen.  Je kunt ook een mail sturen naar pkvw@hetccv.nl, dan nemen we contact met je op en denken graag met je mee.

Deel dit bericht