“Veel voldoening om met projectontwikkelaar het Nieuwbouw PKVW-certificaat op te leveren”

Met deze unanieme conclusie blikken Hans Swart en Josephine van Leeuwen terug op hun zelfstandig adviseurschap voor het Politiekeurmerk Veilig Wonen (PKVW). “Ik heb me in totaal 30 jaar beziggehouden met het PKVW en heb vooral gewerkt voor gemeenten en projectontwikkelaars”, legt Hans uit. Josephine is vanaf het begin van hun eigen adviesbureau SAB PKVW betrokken bij de PKVW-werkzaamheden. “Ik vond het zo leuk toen ik begon met de administratie dat ik al heel snel zelf ook de PKVW-opleiding ben gaan doen. En daar heb ik zeker geen spijt van gehad”, aldus Josephine.

Kennismaking met het PKVW

Hans maakte kennis met het PKVW toen hij in 1994 bij de politie in Maartensdijk werkte als wijkagent. Het Politie preventieteam was daar gevestigd. “Als wijkagent gaf ik na een woninginbraak preventieadvies bij de mensen thuis. “Vanaf die tijd heb ik altijd in het PKVW gezeten”, vertelt Hans enthousiast. In 1997 ben ik door de projectleider gevraagd om operationeel coördinator te worden. Ik stuurde toen zo’n 40 collega’s aan. Zij gingen allemaal in de provincie Utrecht langs de deuren bij bestaande woningen. Toen rond 2005 het PKVW van de politie naar het Centrum voor Criminaliteitspreventie en Veiligheid (het CCV) ging, ben ik op verzoek van diverse projectontwikkelaars een eigen adviesbureau begonnen.”

Samen sterk

Hans werd met zijn adviesbureau SAB PKVW direct bijgestaan door zijn vrouw Josephine. “Ik werkte op de afdeling Personeelszaken bij het opleidingsinstituut van de FNV en deed daarnaast de administratie van ons adviesbureau en stelde offertes op”, licht Josephine bevlogen toe. “Ik vond het zo’n leuke branche dat ik de opleiding voor PKVW-bouwplanadviseur ben gaan doen. In 2006 werd Hans gevraagd door de politie om het PKVW bij gemeenten te promoten. Ik twijfelde toen geen moment om de werkzaamheden van Hans over te nemen. In 2008 ben ik uit loondienst gegaan. Ik vond het wel fijn dat ik altijd met Hans over het werk kon sparren, vooral de probleemgevallen.”

Plezierige samenwerking met projectontwikkelaars, woningcorporaties en bouwbedrijven

Vanaf 2009 ging Hans weer deels voor SAB PKVW werken, naast zijn functie als klachtenbehandelaar van het arrestatieteam. Met hun adviesbureau hebben Hans en Josephine vooral samengewerkt met projectontwikkelaars, zoals Heijmans, Kondor Wessels en Era Contour, maar ook met woningcorporaties en bouwbedrijven. “Wij hebben veel grote nieuwbouwwijken geadviseerd over het PKVW”, aldus Hans. “Denk aan Leidsche Rijn, Vathorst en de wijk Keijzershof in Pijnacker/Nootdorp”, vult Josephine aan. “Ik heb vooral genoten van het contact met de opdrachtgevers. Het is mooi om elke keer weer te zien dat het PKVW-certificaat er ook daadwerkelijk komt. Bij het nieuwbouwproject ‘Dolderse Duinen’ in Den Dolder werd zowel het certificaat voor de woningen als ook het certificaat Veilige Wijk behaald. In meerdere wijken in Vathorst Amersfoort was dit ook het geval. Dit geeft dan uiteindelijk de meeste voldoening.”

Complexe gebouwen

Later adviseerden het echtpaar meer inbreidingslocaties, zoals oude kantoorpanden binnen de gemeentes Utrecht en Rotterdam. Deze moesten plaatsmaken voor woningen. “Op een gegeven moment hadden de projectontwikkelaars en aannemers het PKVW voor nieuwbouwwoningen wel onder de knie” stelde Hans vast. “Wij zijn toen de meer de complexere gebouwen gaan doen, zoals de grote woongebouwen met parkeergarages.” Voor Josephine ligt de uitdaging daarbij vooral in de gevallen waarvoor je dispensatie moet aanvragen bij de Commissie van Compenserende Maatregelen. “Als het dan toch lukt om het PKVW-certificaat te krijgen, dan geeft dat veel voldoening”, vindt Josephine.

Toekomst van het PKVW

Op de vraag hoe zij de toekomst zien van het PKVW zijn Hans en Josephine het helemaal eens over het antwoord. “Het zou mooi zijn als de overheid oplegt dat woningen altijd aan de eisen van het PKVW moeten voldoen. Anders laten aannemers dat snel achterwege als het financieel even tegenvalt. De toegevoegde waarde van het PKVW voor de veiligheid van de bewoners is zo groot, dat hierop niet bezuinigd mag worden.“

Afsluiting mooie tijd

Dit jaar worden Hans en Josephine allebei 69 jaar. Voor hen een mooi moment om te stoppen met hun adviesbureau. Daarbij spreken ze wel de wens uit dat ze hopen dat er voldoende jonge PKVW-adviseurs bijkomen. Het zou zonde zijn als zo’n mooi keurmerk niet meer door de jonge garde omarmd en verspreid wordt. Maar daar hebben zij geen invloed meer op. Zij trekken vanaf nu, vanuit hun woonplaats Driebergen, er gezellig met hun camper op uit. Soms gaan ze naar één van hun drie dochters en soms trekken ze lekker Europa door.

Deel dit bericht