Project Heycop succesvol PKVW-gecertificeerd

Gerrit Enkelaar en Fabian Platteschore buigen zich over de bouwtekening

Op het terrein van soepfabriek Intertaste aan de Daalsewingel in Utrecht heeft bouwbedrijf Plegt-Vos samen met KOW-architecten nieuwe woningbouwplannen uitgewerkt. De gemeente Utrecht heeft aan dit project Heycop diverse voorwaarden gesteld, waaronder het bouwen onder het Politiekeurmerk Veilig Wonen (PKVW). Nu zijn er 416 duurzame huurappartementen verrezen, allemaal gecertificeerd met medewerking van PKVW-bouwplanadviseur Gerrit Enkelaar.

Senior werkvoorbereider Fabian Platteschorre van Plegt-Vos was nauw betrokken bij het project Heycop. “We hebben 416 woningen gerealiseerd, verspreid over 13 woongebouwen en 2 parkeergarages en diverse woningtypen: van 2-kamer van circa 50 m2 tot 5-kamerwoningen van bijna 150 m2. Daarnaast hebben we een groen dek gerealiseerd op de parkeervoorziening voor 412 parkeerplaatsen. Het groene dek wordt gedeeltelijk openbaar, waardoor aantrekkelijke voetgangersverbindingen ontstaan.”

Advies bij complex project

“Bij zo’n complex project als Heycop is het goed dat een PKVW-bouwplanadviseur al in een vroeg stadium meekijkt”, aldus Fabian. “Gezien de eerdere prettige samenwerkingen met Gerrit Enkelaar van ENKABO heeft Plegt-Vos hem om advies gevraagd.” In de ontwerpfase heeft hij al meegekeken of sommige wensen ook mogelijk waren of dat hiervoor dispensatie aangevraagd moest worden. Heeft het complex meer dan 35 bergingen. Dan is het noodzakelijk deze op te delen in clusters kleiner dan 35.

Fabien vertelt: “Gerrit heeft ons geadviseerd hoe wij deze bergingencomplexen volgens het PKVW het beste kunnen opdelen. Ook heeft hij verschillende dispensatieverzoeken ingediend bij de Commissie voor Compenserende Maatregelen van het Centrum voor Criminaliteitspreventie en Veiligheid (het CCV). Bijvoorbeeld voor bergingen die in een gang naar een collectieve fietsenstalling waren geplaatst. De dispensatie betrof het onder voorwaarden laten vervallen van een zogenaamde G4 deur in een heel klein bergingencomplex. Als je daar niet dagelijks mee werkt, dan is het niet altijd makkelijk.”

Toegevoegde waarde

“Ook bij de parkeergarage heeft Gerrit voor mij veel toegevoegde waarde gehad”, vertelt Fabian verder. “Als er meerdere woongebouwen op een parkeergarage komen en er alleen een in- en een uitrit is, is het belangrijk dat de bewoners ook kunnen vluchten. Dat kan niet als de deur op slot is. Daar moet je dan installatietechnisch weer iets op verzinnen. Dat zijn in ons geval de groene handmelders geworden, waarmee je kunt vluchten als er geen brand is. Bij dat soort dingen, sta je niet altijd stil en dan ben ik blij met de adviezen van Gerrit.”

Gefaseerde oplevering

De oplevering van het project Heycop verliep gefaseerd. “Nadat ik de tekeningen getoetst heb, is Plegt-Vos gaan bouwen. Vervolgens heb ik Fabian in de praktijk begeleid bij de gefaseerde oplevering.” De inspectie is iedere keer gedaan door Marco Welgraaf van Kiwa. De gemeente Utrecht stelt dat alle onderdelen voldoen aan het PKVW. Dat geldt dus voor de parkeergarage, elk appartement afzonderlijk, maar ook de bergingen en de liften. Alle onderdelen hebben het PKVW-certificaat gekregen, waardoor alweer een (sociaal) veilig bouwproject is opgeleverd.

Deel dit bericht