Update documenten Politiekeurmerk

Communicatiemiddelen

Met het nieuwe jaar voor de deur is ook al een aantal documenten van het Politiekeurmerk Veilig Wonen (PKVW) geactualiseerd. Allereerst gaat dat om de Regeling Politiekeurmerk Veilig Wonen. Daarnaast is de handleiding Beveiligingsrichtlijn aangepast.

De regeling PKVW is gericht op het vastleggen van alle procedures, eisen en werkwijzen voor het uitgeven van PKVW-certificaten en verklaringen PKVW door PKVW- bedrijven of inspectie-instellingen. De regeling bestaat uit twee onderdelen:

  • Regeling Politiekeurmerk Veilig Wonen voor bedrijven
  • Regeling Politiekeurmerk Veilig Wonen voor inspectie-instellingen

Deze onderdelen vormen samen de Regeling PKVW en hebben een onderlinge samenhang.

Beveiligingsrichtlijn

De richtlijn Beveiligingsrichtlijn is tot stand gekomen na een groot aantal manuele beproevingen op gevelelementen met een gemiddelde constructie, zoals bij woningen in de bestaande bouw. Deze richtlijn is op basis van de NEN 5096 richtlijn aangepast voor de inbraakwerendheid van hang- en sluitwerk.

Het beveiligen van gevelelementen volgens de Beveiligingsrichtlijn PKVW kan alleen tot een goed resultaat leiden als de juiste volgorde wordt aangehouden. Dit betekent dat eerst vastgesteld moet worden wat voor soort en type gevelelement beveiligd moet worden. Bij ieder soort gevelelement wordt verwezen naar het type gecertificeerd hang- en sluitwerk. Als producten worden gebruikt die niet aan de certificatie-eisen voldoen, wordt er niet voldaan aan de eisen van het Politiekeurmerk Veilig Wonen (PKVW). Dan kan geen certificaat Veilige Woning worden afgegeven.

Wijzigingen in cursief

Om het de lezer gemakkelijk te maken, zijn de wijzigingen in deze richtlijn cursief geplaatst. Cursieve tekst in deze richtlijn betekent dus dat dit is aangepast ten opzichte van de vorige versie.

Bekijk de geactualiseerde Beveiligingsrichtlijn  en/of de de Regeling PKVW.

Deel dit bericht