Nieuwe regeling stimuleert vraag naar het Politiekeurmerk

Thijs Spanbroek en Sander van de Kasteele (rechts)

Per 1 januari 2024 geldt de vernieuwde Regeling Beveiligingsmaatregelen Decentrale Bestuurders. Deze regeling maakt het mogelijk dat decentrale bestuurders passende beveiligingsmaatregelen krijgen. Dit is nodig, omdat zij steeds meer te maken krijgen met intimidatie, bedreiging, agressie en geweld. Deze regeling richt zich op de vier veiligheidsdomeinen: werk, wonen, informatie (digitaal) en verplaatsen. De twee beveiligingsadviseurs van het Centrum voor Criminaliteitspreventie en Veiligheid (CCV), Thijs Spanbroek en Sander van de Kasteele, helpen bij het uitvoeren van deze regeling. Zij stellen een beveiligingsadvies op, waarbij zij onder meer kijken of de woning van de decentrale bestuurder voldoet aan de voorwaarden van het Politiekeurmerk Veilig Wonen (PKVW). Als dat niet het geval is, dan stellen zij vast welke maatregelen nog genomen moeten worden om wel aan die eisen te voldoen en wat dit de huiseigenaar dan kost.

Wat betekent dit voor een PKVW-bedrijf?

Het is dus goed mogelijk dat de decentrale bestuurder besluit zijn woning beter te beveiligen en een PKVW-erkend bedrijf benadert om zijn woning te laten voldoen aan de eisen voor het behalen van een PKVW-certificaat. Dit is voor de bestuurder een harde eis, omdat hij anders de overige beveiligingsmaatregelen niet mag toepassen. Er kan dus soms wat druk op zitten als het om een bestuurder gaat van wie de situatie daadwerkelijk bedreigend is. Soms is het dus belangrijk dat je snel helpt om de woning  van de decentrale bestuurder in orde te maken. Decentrale bestuurder zijn voorzitters van decentrale overheden, zoals Commissarissen van de Koning, burgemeesters en dijkgraven en dagelijks bestuurders, zoals gedeputeerden, wethouders en bestuurders van waterschappen.

Meer informatie

Heb je vragen over deze regeling? Neem dan contact op met het secretariaat van het CCV, 030 – 751 6712 of mail naar weerbaarbestuur@hetccv.nl. Je kunt voor meer informatie ook een kijkje nemen op de website.

Op de foto: Thijs Spanbroek en Sander van de Kasteele (rechts)

Deel dit bericht