Nieuwe brochure voor gemeenten over woninginbraak

Het ministerie van Justitie en Veiligheid heeft een brochure gemaakt voor gemeenten, zodat zij hun inwoners bewust kunnen maken van de risico’s van woninginbraak. Hierin staat meer informatie over woninginbraken en wat inwoners kunnen doen om hun woning te beschermen. De brochure kan als PDF worden gedownload of gemeenten kunnen die zelf laten drukken.

Impact op slachtoffers

Het aantal woninginbraken in Nederland neemt af. Toch wordt er gemiddeld twee tot drie keer per uur een inbraak gepleegd. Het kost een inbreker vaak maar dertig seconden om een slecht beveiligde woning binnen te komen. Woninginbraken hebben een enorme impact op de slachtoffers. Nog los van de materiële schade hebben mensen last van angst, boosheid, ongeloof en schuldgevoelens. Ze ervaren slaap- en concentratieproblemen en lopen kans op PTSS. Bijna één op de vijf slachtoffers van een woninginbraak houdt hier langdurig emotionele schade aan over, zoals gevoelens van onveiligheid of verdriet om het verlies van persoonlijke bezittingen.

Top 5 klachten na woninginbraak

  1. Onrustig slapen (41%)
  2. Het gevoel van veiligheid in huis kwijt zijn (40%)
  3. Niet goed in slaap kunnen komen (28%)
  4. Bij elk geluidje in huis wakker worden (27%)
  5. Nerveus/ gespannen zijn (19%)

De basis voor goede beveiliging van de woning is hang- en sluitwerk, goedgekeurd door het Politiekeurmerk Veilig Wonen. Voor meer informatie hierover kun je terecht bij de erkende PKVW-adviseur bij jou in de buurt.

De brochure Voorkom Woninginbraak van het ministerie van Justitie en Veiligeheid is tot stand gekomen met medewerking van het Centrum voor Criminaliteitspreventie en Veiligheid (het CCV) en de politie.

Deel dit bericht