Inbrekers en dieven terug van weggeweest

Inbreker gaat door raam

Het aantal mensen dat in 2023 zei slachtoffer te zijn geweest van traditionele criminaliteit is na een jarenlange daling voor het eerst sinds 2021 weer toegenomen. Het gaat om delicten als geweld, diefstal, inbraak en vernielingen. Ook voelden meer mensen zich onveilig dan twee jaar eerder. Dit meldt het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) op basis van de Veiligheidsmonitor 2023.

Veilig wonen met Politiekeurmerk

“Uit onderzoek blijkt dat bewoners prettiger wonen in een woning met het Politiekeurmerk Veilig Wonen (PKVW)”, reageert adviseur Marcelino Levering van het PKVW op de uitkomsten van de Veiligheidsmonitor 2023. “De kans is groter dat een inbreker jouw woning overslaat als deze PKVW-gecertificeerd is. Dat regel je samen met een PKVW-erkend bedrijf bij jou in de buurt.” Met het PKVW is je woning optimaal beveiligd tegen de moderne inbraaktechnieken van inbrekers.

Slachtoffer criminaliteit

Uit de Veiligheidsmonitor blijkt dat vorig jaar 20 procent van de mensen van 15 jaar of ouder aan slachtoffer was van traditionele criminaliteit. In 2021 was dit 17 procent. Dit is daarmee weer bijna terug op het niveau van 2019, het jaar vóór de coronacrisis.

Ook het aantal geregistreerde misdrijven door de politie was hoger dan in 2021. De toename vond vooral plaats in 2022, en in mindere mate in 2023. Tussen 2012 en 2021 was het aantal geregistreerde misdrijven nog met ruim 50 procent gedaald. Vorig jaar werden weer bijna net zoveel misdrijven geregistreerd als vóór de coronacrisis.

Sterkste stijging aantal slachtoffers misdrijven

In de provincie Groningen steeg het slachtoffers van traditionele criminaliteit het sterkst. De meeste misdrijven vonden plaats in Amsterdam. In 2023 werden 61.000 gevallen van diefstal en inbraak, geweld of vernieling geregistreerd door de politie. Dat zijn er 67 per duizend Amsterdammers. In de gemeente Tubbergen (Overijssel) was dit aantal het laagst in verhouding tot het aantal inwoners, namelijk 5 per duizend inwoners. Voor Nederland ligt het gemiddelde op 29 geregistreerde misdrijven per duizend inwoners.

Sterkste toename onveiligheidsgevoelens

In 2023 gaven meer mensen aan zich onveilig te voelen in de eigen buurt dan in 2021, respectievelijk 15 en 14 procent. In Flevoland nam het aantal mensen dat zich onveilig voelt het sterkst toe. Friezen voelen zich het minst vaak onveilig (10 procent) en Zuid-Hollanders, Limburgers en Flevolanders het vaakst (alle drie 18 procent). Ook voelen meer mensen zich in het algemeen onveilig, dus los van een specifieke plek of situatie. In 2021 gaf 33 procent aan zich weleens onveilig te voelen, in 2023 was dit 35 procent.

Bron: Weer meer traditionele criminaliteit – CBS

Deel dit bericht