Werkwijze Brabant Veilig werpt zijn vruchten af

Michiel Schumm van Brabant Veilig

Michiel Schumm van het erkend PKVW-bedrijf Brabant Veilig omarmt al vanaf 2016 het Politiekeurmerk Veilig Wonen (PKVW). Zijn slogan is ‘Veiligheid door samenwerking’ en zoals de naam van zijn bedrijf al suggereert, brengt hij dat in Brabant in de praktijk. Dat doet hij met veel succes. Michiel deelt graag zijn werkwijze om andere PKVW-bedrijven te enthousiasmeren zijn aanpak te volgen.

Gouden ei

Michiel: “In 2015 vroeg de gemeente Waalre mij als eigenaar van een beveiligingsbedrijf in elektronica een wijkschouw te doen. Er waren in een bepaalde wijk veel BMW’s gestolen en we gingen met diverse partijen kijken wat we daaraan konden doen. Als je met verschillende invalshoeken naar zo’n wijk kijkt, zie je goed hoe het beter kan. Dat heeft mijn ogen geopend en ervoor gezorgd dat ik Brabant Veilig ben begonnen samen met mijn compagnon Dennis van Lieshout. Als wij wat in een wijk mogen doen, dan geven wij ook wat terug aan die wijk. Een goede relatie gaat over wederkerigheid. Dat was voor mij het gouden ei.”

Basis is samenwerking

De basis voor het succes van Brabant Veilig is de samenwerking. “Zo hebben wij een goed contact met wijkagenten en beheerders van buurtpreventiegroepen. Zij zitten dicht op de bewoners en weten wat er speelt. Zij kunnen ons dan ook naar voren schuiven als betrouwbaar bedrijf om de woning te beveiligen. Hierbij gaat het altijd om maatwerk. Soms is het wenselijk aanvullend een alarmsysteem te installeren, maar soms ook helemaal niet. Bij kwetsbare mensen moet je juist bouwkundige beveiligingsmaatregelen nemen om hen te beschermen tegen de boze buitenwereld. Gelukkig heb ik die brede kennis in huis, want ik ben ook technisch beheerder beveiligingsinstallaties en in het verleden beveiliger geweest.”

Preventiebijeenkomsten

Brabant Veilig sluit graag aan bij wijkpreventiebijeenkomsten, georganiseerd door de wijkagent en vaak ook in samenwerking met de buurtpreventiebeheerder van WhatsApp. “Daar komen dan wel zo’n 40 bewoners per keer. Wij laten onder meer inbraakfilmpjes zien en bieden een gratis woonveiligscan van het PKVW aan. Daar krijgen we altijd veel respons op en zo’n 80% gaat ook daadwerkelijk met ons in zee om hun woning veiliger te maken. Daarnaast gaan we met toestemming actief de wijk in. Wij bellen dan bij mensen aan, die vaak al op de hoogte zijn gesteld door de wijkagent of de beheerder van de WhatsApp groep. Ook hier is de respons voor een gratis woonveilig-scan hoog.”

Pool van slotenmakers

Brabant Veilig werkt in een samenwerkingsverband met lokale slotenmakers. “Dit doen we vooral voor onze samenwerking met gemeenten. Zij schuiven niet graag één bedrijf naar voren en daarom werken wij met een pool van lokale slotenmakers. Deze zijn niet altijd PKVW-erkend, maar leveren wel vakkundig werk. Met hen spreken we een vaste kwaliteit en prijzen af, zodat we alle woningen PKVW-waardig opleveren. Ik doe dan de laatste inspectie voor het PKVW-certificaat.

Enquêteren

Michiel: “Ook ga ik om de week op zaterdag enquêteren op een winkelcentrum. Ik heb dan toestemming om met een bannier bij een supermarkt te staan. Ik stel me dan voor als PKVW-adviseur die het veiligheidsgevoel in de wijk inventariseert. Ik vraag dan naar hun veiligheidsgevoel en waarom zij zich wel of niet veilig voelen. Ik geef mijn kaartje en een keycord mee en vraag of ik hen later mag bellen voor een gratis woonveiligscan van een uur. Dat doe ik dan de week erop en maak een afspraak voor de scan. Als we de woning vervolgens PKVW-gecertificeerd hebben opgeleverd, dan doen wij bij de buren een flyer door de bus om te vertellen dat we de buurwoning beveiligd hebben. Vaak maken de buren dan via een QR-code ook een afspraak met ons voor een gratis woonveiligscan.”

Meer weten over deze werkwijze?

Brabant Veilig zit met haar werkwijze dicht op de klant door haar goede relaties met wijkagenten, beheerders van buurtpreventiegroepen en gemeenten. Samen met een pool van lokale slotenmakers werkt zij vakkundig en PKVW-waardig aan het beveiligen van woningen in Brabant. Hierbij maakt zij gebruik van diverse effectieve communicatiemiddelen. Wil jij meer weten over deze werkwijze en hoe jij dit succesvol in jouw regio kan inzetten? Stuur dan een mail naar pkvw@hetccv.nl. Dan nemen wij contact met je op om een afspraak te maken.

Deel dit bericht