600 woningen met Politiekeurmerk in Tilburg

De houten bankjes staan uitnodigend tegen de voorgevels en de plantenbakken naast de voordeuren wachten op nieuw groen leven. Ongeveer een jaar na de oplevering wordt er in Groeseind en Rosmolen duidelijk met trots gewoond. “Het is mooi om te zien dat de oude buurtjescultuur zoals die vroeger bestond helemaal terug is’’, zegt PKVW-bouwplanadviseur Rogier Timmer. ‘’Bewoners leven er met een trots én veilig gevoel.’’

Grootse herstructurering in Tilburg

De typische vooroorlogse wijken Groeseind en Rosmolen zijn de afgelopen 15 jaar geleidelijk getransformeerd tot gewilde wijken met in totaal ruim 600 (sociale) huur- en koopwoningen. De oude bebouwing is gesloopt en heeft plaatsgemaakt voor een nieuwbouwwijk met centraal een groot park, veel autoluwe straten en een grote verscheidenheid aan architectuur.

PKVW-proof wonen

De gemeente en de betrokken woningcorporaties hadden de uitdrukkelijke wens dat het project volgens de eisen van het PKVW gerealiseerd zou worden. PKVW-adviseur Timmer stond de partijen bij met advies en begeleiding en zorgde voor de uiteindelijke inspectie en certificatie van de woningen. “Een  project van deze omvang dat geheel wordt gebouwd volgens de eisen van het Politiekeurmerk komt sporadisch voor. Zowel de woningen als de openbare ruimte voldoen aan de PKVW-eisen. Alle woningen zijn uiteindelijk voorzien van het PKVW-certificaat.’’

Veiligheid én leefbaarheid

Niet alleen de woningen zijn optimaal beveiligd tegen inbraak met onder meer gecertificeerd hang-en-sluitwerk, ook de openbare ruimte voldoet aan de veiligheidseisen. Timmer: “Zo is de wijk voorzien  van goede verlichting in straten, hofjes en parken en zijn er afgesloten parkeerterreinen met elektronisch bedienbaar hekwerk. De kunst is om een goede balans te vinden tussen veiligheid en leefbaarheid. Je moet waken voor een gevangeniscultuur.’’

Wisselwerking

Vooral in Rosmolen dachten de toekomstige bewoners vooraf in een ‎bewonersgroep mee over hun woonomgeving en hun woningen.‎ Ook de Groeseindse bewoners zijn uiteindelijk erg tevreden, merkt Timmer. “Het is een wisselwerking: als de omgeving er netjes uitziet, reageren bewoners daar op. Dat komt de cultuur en het sociale karakter van de wijk ten goede. De sociale controle is er hoog. Gemeente en woningcorporaties in Tilburg ontwikkelen nog steeds zo veel mogelijk conform de eisen van het PKVW.’’

Dit project is begeleid door deze PKVW-bouwplanadviseur