Gerrit Enkelaar

PKVW-bouwplanadviseur

ENKABO adviesbureau is een bureau dat begeleidt en adviseert op het gebied van het Politiekeurmerk.

Het Politiekeurmerk is een belangrijk instrument ter voorkoming of het terugdringen van criminaliteit in het algemeen en woninginbraken in het bijzonder.  Een veilige woonomgeving is van groot belang. Iedere wijk, woning, of appartementencomplex is anders en het Politiekeurmerk houdt rekening met deze actualiteit en is daardoor nog al eens aan verandering onderhevig. Vanzelfsprekend zijn de eisen, die in het Bouwbesluit zijn opgenomen, leidend en deze staan vast.

Door de persoonlijke benadering van ENKABO wordt echter tevens rekening gehouden met de actuele situatie en wordt geluisterd naar wensen van opdrachtgevers. Indien mogelijk wordt hier zoveel mogelijk rekening mee gehouden. Hierdoor is het keurmerk altijd op maat gesneden en “up to date”. Mensen die in een wijk, woning of appartementencomplex wonen die aan het Politiekeurmerk voldoet, voelen zich veiliger.  Dit gevoel van veiligheid staat bij ons hoog in het vaandel.

ENKABO is al jaren werkzaam op het gebied van het Politiekeurmerk en veel projectontwikkelaars en gemeenten hebben reeds gebruik gemaakt van onze expertise. ENKABO wil graag, samen met ontwikkelaars en gemeenten, blijven werken aan die veilige woonomgeving. Bel ons gerust voor een vrijblijvend gesprek.

Gerrit Enkelaar heeft dit project gerealiseerd: