6 maart 2017

De grens tussen buurtpreventie en de strijd tegen criminaliteit

Waar ligt de grens voor burgers in de strijd tegen criminaliteit? Gaan klopjachten met grote groepen mensen en achtervolgingen met helikopters te ver, of is het toegestaan in de strijd tegen woninginbraak en woningovervallen? "Een burgerinitiatief betekent niet dat de burgers geen enkele sturing of ondersteuning nodig hebben”, stelt Carola van Eijk van het Instituut Bestuurskunde van de Universiteit Leiden in Trouw

"Gemeente en politie moeten samen met de burgers de grenzen afbakenen. Burgers mogen en kunnen geen politietaken overnemen. Wel kunnen ze met hun insider kennis de wijkagenten in de buurt helpen", aldus Van Eijk. Ze onderzoekt de samenwerking tussen gemeenten, de politie en burgers. Ze constateert dat het fenomeen burgerwacht de laatste jaren explosief groeit. De Nationale Politie beschikt niet over exacte cijfers. De promovenda schat dat in de helft van de gemeenten zo'n zevenhonderd buurtwachten actief zijn. De organisatiegraad wisselt sterk. 

Helikopters

De politiebond ACP vindt dat de inzet van helikopters, zoals dat onlangs gebeurde met de burgerwacht van Kootwijkerbroek, te ver gaat als gejaagd wordt op criminelen. Het geweldsmonopolie ligt bij de politie en de overheid, zo redeneert de politiebond. "Als de helikopter de lucht in gaat, is het mooi als ook gekeken wordt naar vermiste kinderen of criminelen, maar van een achtervolging kan geen sprake zijn", aldus de politiewoordvoerder. 

Heldere afspraken

Van Eijk vindt dat de burger omgekeerd ook het recht heeft de gemeente en de politie aan te spreken. "Bijvoorbeeld dat de politie snel reageert op meldingen. Of dat de burger recht heeft op training om te leren hoe je op constructieve wijze met jongeren in gesprek gaat zodat de sociale cohesie in de buurt groeit." Heldere afspraken maken, alleen dan kun je ontsporingen van burgerwachten voorkomen, adviseert ze. 

De politie zegt graag samen te werken met de vele WhatsApp-groepen die in Nederland worden opgericht. Maar dan wel binnen de marge van de wet. Ook maakt de politie vaak gebruik van Facebook, Twitter of Instagram om boodschappen de wereld in te zenden. Sinds vorig jaar maart heeft de eenheid Zeeland-West-Brabant ook gesprekken met de burger via WhatsApp. Dit is succesvol, zo blijkt uit evaluatie. Het WhatsApp kanaal heeft voordelen omdat foto's en filmpjes meegestuurd kunnen worden. Andere politie-eenheden voeren deze vorm van communicatie dit jaar in.

Het CCV en buurtpreventie

Wilt u ook een bureninitiatief organiseren? Op de website van het Politiekeurmerk Veilig Wonen leest u hoe u dat aanpakt. Bovendien organiseert het CCV op 16 mei 2017 het Congres digitale buurtpreventie en domotica