18 mei 2017

Keurmerk Prettig Wonen voor studentenhuizen in Maastricht

'Keurmerk Prettig Wonen'. Sinds vrijdag prijkt op de gevel van een studentenhuis in Maastricht een schildje met deze tekst. Hiermee is een proef gestart waarbij 40 studentenhuizen worden gecontroleerd op onder andere brand- en inbraakveiligheid. Een unicum in Nederland.

Breed gedragen

"Er zijn in Nederland vaker pogingen ondernomen om een keurmerk voor studentenhuizen van de grond te krijgen, maar het ging altijd mis in de samenwerking", zegt Maurice Evers, voorzitter van de stichting Keurmerk Prettig Wonen en managing director Student & Staff Housing van de Universiteit Maastricht in Observant.

"Men kreeg de belangrijkste partners, vaak de particuliere verhuurders, niet aan tafel en dat is hier wel gelukt. Ons keurmerk wordt breed gedragen door de hoger onderwijsinstellingen, de particuliere verhuurders, de gemeente, woningbouwcorporaties, de studentenraad en buurtcomités.

Vrijwillig

Het keurmerk is vrijwillig en de verhuurder kan het aanvragen. Opgeleide controleurs (onder andere medewerkers van de woningcorporaties) inspecteren de woning en de documenten, zoals een bewijs van onderhoud van de cv-installatie en bouwtekeningen. Huurders weten dan dat een gekeurd pand in orde is qua brand- en inbraakveiligheid en dat de eigenaar betrouwbaar is en goed bereikbaar.

Tips

Bij 'Veilig wonen in een studentenhuis' op deze website zijn tips te vinden waar je op moet letten als je op kamers gaat.