3 augustus 2018

“Minder inbraken in woonwijken met Politiekeurmerk"

“Bewoners voelen zich prettig in een wijk die voldoet aan de eisen van het Politiekeurmerk Veilig Wonen. Dat blijkt uit onderzoeken”, zegt Cor Ruiter, werkzaam bij Nieman Raadgevende Ingenieurs en gespecialiseerd in PKVW, tegen vakblad Stedebouw & Architectuur.

Zicht en licht

Het blijkt dat er flink minder wordt ingebroken in woonwijken die zijn ontworpen volgens het Politiekeurmerk Veilig Wonen (PKVW). “Overzichtelijkheid en licht, in combinatie met goed ontworpen gebouwen, maken dat bewoners zich veilig voelen in hun buurt”, aldus Ruiter. 

Hij stelt dat het onderwerp ‘veiligheid in wijken’ leeft bij ontwerpers, opdrachtgevers en beheerders. Volgens Ruiter wordt soms wel wat laat in het proces hiernaar gekeken en dan kan bijsturen aardig ingrijpend zijn. “Laat dus al in een vroeg stadium een eerste controle uitvoeren, zodat je eventuele ontwerpwijzigingen nog gemakkelijk kunt doorvoeren.”

Brandveiligheid

Vooral bij bouwplannen waar een combinatie van brandveiligheid en PKVW speelt, komt veel kijken. “In het kader van de brandveiligheid moet iedereen overal heen kunnen vluchten. Bij het Politiekeurmerk gaat het er juist om dat je alleen toegang krijgt tot het deel van het gebouw waar je iets te zoeken hebt”, legt Ruiter uit. 

Hij krijgt vaak vragen van stakeholders, bijvoorbeeld over de noodzaak van bepaalde maatregelen. Sommigen vinden die overdreven. Omdat hij al jaren meeloopt en de praktijk van het Politiekeurmerk goed kent, weet hij ze te overtuigen van de noodzaak. 

Maatregelen

Ruiter is ook aanwezig bij harmonisatie-overleggen met andere adviseurs en het Centrum voor Criminaliteitspreventie en Veiligheid (CCV), beheerder van het PKVW. “Wanneer je toelicht waarom iets nodig is, gaan mensen vaak mee met de te treffen maatregelen.”