26 oktober 2017

PKVW blijft voor het Verbond van Verzekeraars een waardevol instrument

Het Verbond van Verzekeraars is een belangrijke speler in het veld als het gaat om het signaleren en interpreteren van maatschappelijke trends en ontwikkelingen. Het Centrum voor Criminaliteitspreventie en Veiligheid (CCV) sprak beleidsadviseur Timo Brinkman in Den Haag over het probleem van woninginbraken en het effect van het Politiekeurmerk Veilig Wonen op het beleid van de verzekeraars in het bijzonder.

Minder schadeclaims

Het Verbond van Verzekeraars concludeert op basis van de Inbraakmonitor 2016 dat er 30% minder schadeclaims zijn van huishoudens met het PKVW-certificaat. Opvallend is dat er een nog groter verschil is te constateren op het gebied van brand. In huishoudens met PKVW-certificaat zijn hiervan 35% minder gevallen gemeld bij de aangesloten verzekeraars. Onderdeel binnen het PKVW is dan ook dat ieder huishouden een werkende rookmelder heeft.

Deugdelijk instrument

Brinkman: "Er zijn meerdere partijen geïnteresseerd in de resultaten, zo ook het ministerie van Justitie en Veiligheid. Naar verwachting wordt de nieuwe inbraakmonitor wederom einde van het jaar gelanceerd. Een mooi moment, omdat er tijdens de donkere dagen veel mediaaandacht is voor het thema woninginbraken. Het PKVW komt hier wat ons betreft deugdelijk uit. In het bijzonder omdat het niet een wettelijk verplicht instrument is. De resultaten die het keurmerk nog steeds weet te halen, zijn heel goed te noemen. Om deze reden blijven we het effect van dit keurmerk meten en zal de kans dat we andere labels onderzoeken vrij klein zijn."