12 september 2017

Provincie Antwerpen introduceert Certificaat Inbraak Veilig

De Belgische minister van Veiligheid en Binnenlandse Zaken Jan Jambon en gourverneur Cathy Berx hebben op 8 september het Certificaat Inbraak Veilig geïntroduceerd voor de politiezone Geel-Laakdal-Meerhout.  Met dit certificaat tonen bewoners aan dat hun woning over een goede basisbeveiliging beschikt. Dit ontmoedigt potentiële inbrekers. 

Certificaat Inbraak Veilig conform het Politiekeurmerk Veilig Wonen

De provincie Antwerpen volgt hiermee het voorbeeld van de provincie Vlaams-Brabant die het Certificaat begin dit jaar als eerste in België invoerde. En wie wil er nou geen beveiligde woning? Veel mensen dénken dat hun huis goed beveiligd is. Al te vaak is de werkelijkheid helaas anders. 

Jaarlijks telt België meer dan 55.000 woninginbraken. In 2016 waren er dat alleen al in de provincie Antwerpen 7.374. Om dat cijfer terug te dringen werkten deskundigen op vlak van inbraakpreventie het Certificaat Inbraak Veilig uit naar analogie met het Politiekeurmerk Veilig Wonen in Nederland. Dit certificaat verwijst naar werkbare normen en minimale eisen om woningen tegen inbraken te beschermen. Samen met de politiezones Geel-Laakdal-Meerhout en Rupel van de provincie Antwerpen werkte de provincie Vlaams-Brabant begin 2017 het Certificaat Inbraak Veilig uit. In de provincie Antwerpen start de politiezone Geel-Laakdal-Meerhout met het proefproject certificaat Inbraak Veilig. 

Gezamenlijk initiatief, provinciaal en lokaal charter

Het certificaat is een gezamenlijk initiatief van verschillende partners: gouverneur, burgemeesters, korpschef, federale politie en procureur des Konings.