16 februari 2018

Woonoverlast en inbraakpreventie in VVE Belang magazine

Het Centrum voor Criminaliteitspreventie en Veiligheid komt 17 februari in het VVE Belang magazine met een artikel over woonoverlast en inbraakpreventie.

Het CCV zet daarvoor een grote hoeveelheid kennis en instrumenten in; ook voor de VvE. Overlast die wordt veroorzaakt door medebewoners en inbraakveiligheid zijn bij de VvE belangrijke thema’s. Het stappenplan woonoverlast voor VVE's en een oproep voor het aanmelden van een Veiligheidsscan voor aangesloten VVE-leden worden uitgelicht in het VVE Belang magazine.

5 gratis veiligheidsscans voor VvE Belang leden 

Het CCV geeft 5 gratis veiligheidsscans weg aan VvE Belang leden. U kunt zich voor 18 maart aanmelden via pkvw(at)hetccv.nl. Stuur een bewijs van lidmaatschap bij VvE Belang mee. 

Kijk hier voor meer informatie voor VVE's.