16 februari 2018

Woonoverlast en inbraakpreventie in VVE Belang magazine

Het Centrum voor Criminaliteitspreventie en Veiligheid stond in het VVE Belang magazine van 17 februari met een artikel over woonoverlast en inbraakpreventie.

Overlast die wordt veroorzaakt door medebewoners en inbraakveiligheid zijn bij de VvE belangrijke thema’s. Het CCV zet daarvoor een grote hoeveelheid kennis en instrumenten in; ook voor de VvE. Het stappenplan woonoverlast voor VVE's en een oproep voor het aanmelden van een Veiligheidsscan voor aangesloten VVE-leden worden uitgelicht in het VVE Belang magazine.

Kijk hier voor meer informatie voor VVE's.