FAQs

Veelgestelde vragen


De handboeken geven concrete handvatten om aan de eisen van het Politiekeurmerk Veilig Wonen te voldoen. Toch zijn er situaties denkbaar, waarin met een alternatieve oplossing een gelijkwaardig resultaat moet worden behaald om aan de eisen te kunnen voldoen. Deze alternatieve maatregelen kunnen worden voorgelegd aan de Commissie van Compenserende Maatregelen. Deze commissie beoordeelt het verzoek en verklaart een situatie gelijkwaardig waar mogelijk, zodat er toch gecertificeerd kan worden. Voor het behandelen van een verzoek wordt een een vast tarief van €145,- (excl. btw) gehanteerd. Stuur een e-mail aan de ‘Commissie voor Compenserende Maatregelen’.
De regeling PKVW voor bedrijven 'regeling', omschrijft waar bedrijven aan moeten voldoen om erkend PKVW te zijn. Deze regeling waarborgt de kwaliteit van de beveiligingswerkzaamheden aan de hand van objectieve en transparante criteria. Bedrijf die erkend PKVW-bedrijf willen worden kunnen informatie vinden bij ci Kiwa FSS.
Om vermeld te kunnen worden moet je voldoen aan een aantal eisen. Als je daaraan voldoet, kun je een overeenkomst aangaan met het CCV waar o.a. deskundigheidsbevordering is opgenomen. Stuur ons dan een e-mail, dan ontvang je een voorbeeld overeenkomst.
Op pagina 33 in de productenlijst tref je alle sleutelkluisjes aan die getest en gecertificeerd zijn. In rood staan de nieuwe aanvullingen weergegeven. Wij adviseren om ook de aanvullende informatie te lezen op: https://www.politiekeurmerk.nl/portfolio/veilige-toegang-tot-zorgwoningen-voor-bewoners/  
Een nieuwbouwwoning is een woning die korter dan twee jaar geleden is opgeleverd.
  • Bouwen op een vrije kavel?
Heb je plannen om een woning te bouwen op een vrije kavel en wil je dat je woning voldoet aan de eisen van het Politiekeurmerk Veilig Wonen? Dan is het heel belangrijk om dat al in het begin met de architect te bespreken. De architect kan de PKVW-eisen intekenen in de bouwplannen op basis van de eisen in het Handboek PKVW-nieuwbouw. Komt hij er niet uit? Dan is het  mogelijk een PKVW-adviseur te raadplegen. Er zijn ook PKVW-bedrijven die de vrije kavel of twee-onder 1 kap-nieuwbouwwoning mogen certificeren. Vraag het CCV welke bedrijven dat zijn: pkvw@hetccv.nl. PKVW-certificering Als de woning klaar is, verzorgt een inspectie-instelling de eindinspectie. Na goedkeuring van het opgeleverde werk geeft de inspectie-instelling het PKVW-certificaat af. Als er een PKVW-adviseur betrokken is bij de bouw, dan regelt deze de certificering. Inspectie-instelling: Kiwa/R2B inspecties BV  Telefoon: 0418 – 57 21 00 Website: www.r2b.nl    

Het PKVW-certificaat Beveiligde Woning is 10 jaar geldig. Dit geldt vanaf de datum van afgifte. Als jouw certificaat na 10 jaar is verlopen, kun je het opnieuw aanvragen. Jouw woning moet dan opnieuw bekeken worden door een PKVW-expert. In tien jaar tijd verandert er veel bij het ontwikkelen van hang-en-sluitwerk, maar ook in de inbraakmethodes van inbrekers. Een PKVW-expert plaatst bij afgifte van het certificaat twee stickers op het raam. 

Een PKVW-certificaat Beveiligde Woning is 10 jaar geldig. Dit geldt vanaf de datum van afgifte. Als jouw certificaat na 10 jaar is verlopen, kun je het opnieuw aanvragen. Jouw woning moet dan opnieuw bekeken worden door een PKVW-expert. In tien jaar tijd verandert er veel bij het ontwikkelen van hang-en-sluitwerk, maar ook in de inbraakmethodes van inbrekers. Een PKVW-expert plaatst bij afgifte van het certificaat twee stickers op het raam. 
Ja, dat is zeker mogelijk. Stuur hiervoor ons een mail en geef aan om welke middelen het gaat. Je krijg deze dan per mail toegestuurd.
Natuurlijk kun je de overeenkomst inzien. Stuur een e-mail.
Zit er op jouw woning een PKVW-certificaat, maar weet je niet waar die is? Geen probleem, je kunt een nieuwe aanvragen via dit formulier.