FAQs

Veelgestelde vragen


Om vermeld te kunnen worden moet je voldoen aan een aantal eisen. Als je daaraan voldoet, kun je een overeenkomst aangaan met het CCV waar o.a. deskundigheidsbevordering is opgenomen. Stuur een e-mail voor meer informatie.

Het PKVW-certificaat Beveiligde Woning is 10 jaar geldig. Dit geldt vanaf de datum van afgifte. Als jouw certificaat na 10 jaar is verlopen, kun je het opnieuw aanvragen. Jouw woning moet dan opnieuw bekeken worden door een PKVW-expert. In die periode verandert er namelijk veel bij de ontwikkeling van hang-en-sluitwerk, maar ook bij de inbraakmethodes van inbrekers.  Een PKVW-expert plaatst bij afgifte van het certificaat twee stickers  op het raam. 

Natuurlijk kun je de overeenkomst inzien. Stuur een e-mail.

Het bouwbesluit bevat de minimale eisen waar een bouwwerk volgens de wet aan moet voldoen, óók wat betreft inbraakpreventie en brandveiligheid. Het PKVW is een keurmerk en veel uitgebreider dan het Bouwbesluit. Het Bouwbesluit is verplicht en het keurmerk is een keuze. Kenmerkend voor het Politiekeurmerk is dat het sneller kan inspelen op landelijke ontwikkelingen dan het Bouwbesluit.

Er zijn twee inspectie-instellingen die beoordelen of een nieuwbouwproject voldoet aan de eisen voor het keurmerk. Dit zijn:
R2B inspecties en Het Centrum voor Beveiliging en Veiligheid.

Er zijn situaties denkbaar, waarin met een alternatieve oplossing een gelijkwaardig resultaat moet worden behaald om aan de eisen te kunnen voldoen. Deze alternatieve maatregelen kunnen worden voorgelegd aan de Commissie van Compenserende Maatregelen. Deze commissie beoordeelt het verzoek en verklaart een situatie gelijkwaardig waar mogelijk, zodat er toch gecertificeerd kan worden. Stuur een e-mail aan de ‘Commissie voor Compenserende Maatregelen’.

Zit er op jouw woning een PKVW-certificaat, maar weet je niet waar die is? Geen probleem, je kunt een nieuwe aanvragen via dit formulier.

  • Informatie-uitwisseling en service.
  • Coaching en begeleiding.
  • Ondersteuning bij marketingactiviteiten, communicatie, social media en offertes.
  • Jaarlijkse bijeenkomsten door het land, workshops.
  • Bezoeken aan gemeenten, woningcorporaties, Verenigingen van Eigenaars (VvE’s), politie et cetera.
  • Technische helpdesk.
  • Korte lijnen bij nieuwe producten en ontwikkelingen.
  • Samenwerken tussen PKVW-bedrijven stimuleren bij grote klussen.
  • Hulp bij het opstellen en efficiënter maken van offertes, want waar het voor de klant om draait is een goede en goedkope offerte.

In plaats van een schema, werken PKVW-bedrijven sinds januari 2018 volgens een ‘regeling’. Om PKVW-bedrijf te kunnen zijn, moet je voldoen aan deze regeling. De regeling waarborgt de kwaliteit van de beveiligingswerkzaamheden aan de hand van objectieve en transparante criteria. De regeling kent onderdelen die gericht zijn op het gehele proces zoals de offerte, het klantcontact, een professionele bedrijfsvoering en contact met (potentiële) klanten. De regeling is te vinden onder ‘downloads’.

Het PKVW-certificaat is niet zomaar te koop. De woning moet eerst voldoen aan de actuele PKVW-eisen. Een PKVW-bedrijf zorgt ervoor dat de woning aan de eisen voldoet en het certificaat verdient. Wat de kosten zijn om aan de eisen te voldoen is afhankelijk van de mate waarin je woning nu al beveiligd is. Het PKVW-bedrijf kan je daar alles over vertellen.

Stel: de woning is reeds goed beveiligd en heeft niets nodig. In dat geval brengt de PKVW-expert enkel inspectiekosten in rekening. De prijzen voor deze dienst verschillen per PKVW-bedrijf. Aan de uiteindelijke oplevering van de verklaring of het volledige certificaat zijn geen extra kosten verbonden.