FAQs

Veelgestelde vragen


De handboeken geven concrete handvatten om aan de eisen van het Politiekeurmerk Veilig Wonen te voldoen. Toch zijn er situaties denkbaar, waarin met een alternatieve oplossing een gelijkwaardig resultaat moet worden behaald om aan de eisen te kunnen voldoen. Deze alternatieve maatregelen kunnen worden voorgelegd aan de Commissie van Compenserende Maatregelen. Deze commissie beoordeelt het verzoek en verklaart een situatie gelijkwaardig waar mogelijk, zodat er toch gecertificeerd kan worden. Voor het behandelen van een verzoek wordt een een vast tarief van €145,- (excl. btw) gehanteerd. Stuur een e-mail aan de ‘Commissie voor Compenserende Maatregelen’.

Er zijn situaties denkbaar, waarin met een alternatieve oplossing een gelijkwaardig resultaat moet worden behaald om aan de eisen te kunnen voldoen. Deze alternatieve maatregelen kunnen worden voorgelegd aan de Commissie van Compenserende Maatregelen. Deze commissie beoordeelt het verzoek en verklaart een situatie gelijkwaardig waar mogelijk, zodat er toch gecertificeerd kan worden. Stuur een e-mail aan de 'Commissie voor Compenserende Maatregelen'.

Om vermeld te kunnen worden moet je voldoen aan een aantal eisen. Als je daaraan voldoet, kun je een overeenkomst aangaan met het CCV waar o.a. deskundigheidsbevordering is opgenomen. Stuur een e-mail voor meer informatie.

Een nieuwbouwwoning is een woning die korter dan twee jaar geleden is opgeleverd.

  • Bouwen op een vrije kavel?

Heb je plannen om een woning te bouwen op een vrije kavel en wil je dat je woning voldoet aan de eisen van het Politiekeurmerk Veilig Wonen? Dan is het heel belangrijk om dat al in het begin met de architect te bespreken. De architect kan de PKVW-eisen intekenen in de bouwplannen op basis van de eisen in het Handboek PKVW-nieuwbouw. Komt hij er niet uit? Dan is het  mogelijk een PKVW-adviseur te raadplegen.

PKVW-certificering
Als de woning klaar is, verzorgt een inspectie-instelling de eindinspectie. Na goedkeuring van het opgeleverde werk geeft de inspectie-instelling het PKVW-certificaat af. Als er een PKVW-adviseur betrokken is bij de bouw, dan regelt deze de certificering.
Er zijn twee inspectie-instellingen die PKVW-keuringen uitvoeren:

Stichting CB&V
Telefoon: 0317 – 46 55 65
E-mail: info(at)cbenv.nl
Website: www.cbenv.nl

R2B inspecties BV 
Telefoon: 0418 – 57 21 00
Website: www.r2b.nl

 

 

Het PKVW-certificaat Beveiligde Woning is 10 jaar geldig. Dit geldt vanaf de datum van afgifte. Als jouw certificaat na 10 jaar is verlopen, kun je het opnieuw aanvragen. Jouw woning moet dan opnieuw bekeken worden door een PKVW-expert. In die periode verandert er namelijk veel bij de ontwikkeling van hang-en-sluitwerk, maar ook bij de inbraakmethodes van inbrekers.  Een PKVW-expert plaatst bij afgifte van het certificaat twee stickers  op het raam. 

In plaats van het schema kwam er een 'regeling', waar de bedrijven aan moesten voldoen als ze PKVW wilden blijven voeren. Deze regeling waarborgde de kwaliteit van de beveiligingswerkzaamheden aan de hand van objectieve en transparante criteria, en is reeds verzonden aan alle bedrijven die in 2018 aangesloten blijven. De nieuwe regeling was uitgebreid met onderdelen die gericht waren op het gehele proces zoals de offerte, het klantcontact, een professionele bedrijfsvoering en contact met (potentiële) klanten. U kunt de regeling opvragen bij CB&V.

Natuurlijk kun je de overeenkomst inzien. Stuur een e-mail.

Zit er op jouw woning een PKVW-certificaat, maar weet je niet waar die is? Geen probleem, je kunt een nieuwe aanvragen via dit formulier.

In plaats van een schema, werken PKVW-bedrijven sinds januari 2018 volgens een 'regeling'. Om PKVW-bedrijf te kunnen zijn, moet je voldoen aan deze regeling. De regeling waarborgt de kwaliteit van de beveiligingswerkzaamheden aan de hand van objectieve en transparante criteria. De regeling kent onderdelen die gericht zijn op het gehele proces zoals de offerte, het klantcontact, een professionele bedrijfsvoering en contact met (potentiële) klanten. De regeling is te vinden onder 'downloads'.