Hoe is het certificatieschema geregeld?

De regeling PKVW voor bedrijven ‘regeling’, omschrijft waar bedrijven aan moeten voldoen om erkend PKVW te zijn. Deze regeling waarborgt de kwaliteit van de beveiligingswerkzaamheden aan de hand van objectieve en transparante criteria. Bedrijf die erkend PKVW-bedrijf willen worden kunnen informatie vinden bij ci Kiwa FSS.