Wat is het verschil tussen het PKVW en het Bouwbesluit?

Het bouwbesluit bevat de minimale eisen waar een bouwwerk volgens de wet aan moet voldoen, óók wat betreft inbraakpreventie en brandveiligheid. Het PKVW is een keurmerk en veel uitgebreider dan het Bouwbesluit. Het Bouwbesluit is verplicht en het keurmerk is een keuze. Kenmerkend voor het Politiekeurmerk is dat het sneller kan inspelen op landelijke ontwikkelingen dan het Bouwbesluit.