Wat verandert er voor de PKVW-bedrijven?

CB&V zorgt voor meer coaching en begeleiding en zoekt hierbij aansluiting en samenwerking met woningcorporaties en gemeenten. Dit biedt PKVW-bedrijven interessante nieuwe kansen. PKVW-bedrijven mogen van CB&V namelijk verwachten dat zij het PKVW en de inzet van PKVW-bedrijven en/of PKVW-adviseurs/-inspecteurs onder de aandacht brengt bij woningcorporaties, Verenigingen van Eigenaars (VvE’s) en projectontwikkelaars.

PKVW-bedrijven die ambitie hebben om nieuwbouw en/of grootschalige renovatie te begeleiden, krijgen de kans om hun werkterrein te vergroten wanneer zij aan de gestelde voorwaarden voldoen. Deze ambitie kunnen ze bij CB&V kenbaar maken.